Pushtimargiya Photos & Videos

8 days ago

વૈષ્ણવો ના વ્હાલા શ્રીનાથજી ને ખમ્મા રે ખમ્મા जय हो श्री यशोदा नंदन की - जय हो श्री नंदा नंदन की 🙌 || जय हो श्रीनाथजी प्यारे की || || श्री गोवॅधन नाथ की जय || || जय श्री कृष्ण || || श्री कृष्ण शरणं ममः || ... .. . #shreenathjidham💕💕 #shreejiprushti💕💕 #prushti💕💕 #e_haveli_of_shreenathji💕💕 #radhakrishna #krishna #radha #shringar  #pushtimargiya #krishnalove #nathdwara  #jaydwarkadhish #jaishreekrishna #mathura #radhekrishna #vrindavan #yashodanandan #motivation  #bankebihari #barsanadham #makhanchor #radhakrishn #gopi #shreenathji #devakinandan  #morning #radharani #shrimathuraji #barsanadham  #dwarkadhish at Ahmedabad, India

1k23
8 days ago

વ્રજ લાડલી શ્રીનાથજી ને ખમ્મા રે ખમ્મા🙌 શ્રીજી નામ ને ખમ્મા , શ્રીજી ધામ ને ખમ્મા, વૈષ્ણવો ના વ્હાલા શ્રીનાથજી ને જાજી રે ખમ્મા 🙌🙌 जय हो श्री यशोदा नंदन की - जय हो श्री नंदा नंदन की 🙌 || जय हो श्रीनाथजी प्यारे की || || श्री गोवॅधन नाथ की जय || || जय श्री कृष्ण || || श्री कृष्ण शरणं ममः || ... .. . #shreenathjidham💕💕 #shreejiprushti💕💕 #prushti💕💕 #e_haveli_of_shreenathji💕💕 #radhakrishna #krishna #radha #inspiration  #pushtimargiya #krishnalove #nathdwara  #jaydwarkadhish #jaishreekrishna #mathura #radhekrishna #vrindavan #yashodanandan #motivation  #bankebihari #barsanadham #makhanchor #radhakrishn #pushtimarg #shreenathji #devakinandan  #morning #radharani #shrimathuraji #barsana  #dwarkadhishtemple at Ahmedabad, India

1k32
9 days ago

होरी खेले मोहना सुंदर गिरीधारी। ( राग : बिलावल, ताल : त्रिताल) होरी खेले मोहना सुंदर गिरीधारी। नख सिख सुभग सिंगार सजे सौंधे सुखकारी।।१।। सीस कुल्है अति बनी सोहे ललित लिलारी। केसरको वागा बन्यो सोहे अति जू भारी।।२।। लाल गुलाल उडावहीं रंग रह्यो सरसाई। यह सुख शोभा निरखिके 'सूरदास' बलि जाई।।३।। The handsome thief of all Hearts, Giridhari plays the game of colours - Holi. He is decked up from tip to toe, the Sondha fragrance delights me. The turban-bun is his headgear, it suits him perfectly. His robe dyed in pure saffron adds to his charisma in plenty. He bursts clouds of red vermillion - gulaal, the groove is spread in entirety. 'Soordaas' watches this play in glee, to thee surrenders himself humbly.. @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #radhakrishnalove #krishnaislove #holi #loveis #shrikrishna #kirtan #devotionalmusic at Barsana Mathura

430
9 days ago

"The cure to Love is only more Love!" 💕 Shri Gusainji krut Vigyapti patraani -the Letters seeking Benevolence, the Letters written by His lovelorn heart to Shri Thakurji are milestones of Pushti Viyog, Viprayog.. The state of Ecstatic Seperation from the Beloved.. Seperation from the World to connect in the memory of the Beloved.. The cause of seperation is Himself, Shri Prabhucharan Shri Gusainji confesses. He condemns His Destiny. He apologisea to Shri Prabhu. Says, "You didn't tolerate seperation from your beings, neither did you accept their pains. Now you do. I'm sorry my mistakes are the reason you had to change your elements!" "'सूरश्याम' सों कछू न कहिये, जहाँ राखे, तहाँ रहिये। कृपा जो लालन जु की चहिये।" @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #scriptureoftheday #dailyquotes #dailydevotional #jaishreekrishna #hymns #lovers at Chandra Sarovar, Govardhan

305
13 days ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ बधाई .....बधाई.....बधाई..... अनंत श्री विभूषीत जगतगुरु शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह पिठाधीश्र्वर पू.पा.गोस्वामी १००८ श्री कल्याणरायजी महाराजश्री(नाथद्वारा-इंदौर) के द्वितीय पौत्र,शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवराज पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री हरिरायजी बावाश्री (नाथद्वारा-इंदौर) के द्वितीय आत्मज पू.पा.गोस्वामी १०५ “श्री द्विजराजजी बावाश्री” के शुभ जन्मदिन की ख़ूब ख़ूब मंगल बधाई हो🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #pushtimarg #pushtimargiya #janmdin #shri_dwijraj_bawashri #nathdwara #indore #dahod #shri_vitthalnathji_mandir #shri_vitthaleshdham_indore #shri_vitthalesh_mandal at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

892
14 days ago

A woman's heart is an ocean of deep secrets and unconditional love ❤ Bowing to the epitome of selflessness and complete surrender That Pushtimargiya Devotion is.. भजन्ते आत्मारामस्तु भर्ताभावे प्रधानतः It has been propounded not just once but numerous times, in countless legends as to how the Only Purush is Poorna Purush, and how each being is it's beloved damsel, as is showcased beautifully in Meerabai's vaartaji from 252 Vaishnavs.. May Pushti Srishti inculcate this स्त्रीभाव in adoring Shreeji, today and always 💞 @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #iwd2019 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #loveislove #radhakrishnalove #jaishreekrishna at Rajsamand

440
14 days ago

व्रज की नारी सब पे भारी! Shri Vrajvadhus, seen as mentors in Pushtimarg, are revered by, sometimes even feared by Poorna Purushottam Shri Thakurji. The fragile power of love gives them supremacy and authority over Shri Krushna.. For, भक्त के वश है भगवान! @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #iwd2019 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #radha #swaminiji #nathdwara #shrinathji #shreeji at Barsana Mathura

511
15 days ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ शुद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवावैष्णवाचार्य पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री वागधिशजी बावाश्री(नाथद्वारा-इंदौर) दाहोद स्थित श्री गोकुलनाथजी हवेली में रसिया-फ़ुलफाग उत्सव में पधारे🙏🙏🙏 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnvachary #shri_wagdhishji #shri_wagdhishji_goswami #holi #dol_utsav #nathdwara #indore #dahod #shri_vitthalesh_mandal #shri_vitthaleshdham_indore #shri_vitthalnathji_mandir @go.wagdhishbawa at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

944
15 days ago

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरीम्। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्।। Causeless Ocean of Mercy, Shri Krushna showers his Grace all over the land that we humans live on. Had it not been the Grace of Shri Mahaprabhuji-Vallabhacharyaji, Pushti Srushti wouldn't have been the best receptacle, the container of the Nectar of Grace, that we are with Emptiness and complete Surrender! Lord, empty me of me, so i can be replete of you! હૈ કરૂણાના કરનારા તારી કરૂણાનો કોઈ પાર નથી.. @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #dailyquotes #dailydevotional #dailyinspiration #lovekrishna #krishnaislove #puran #shlok #bhagavadgita #scriptures at Vishram Ghat

260
15 days ago

तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व समर्पित कर दे गिरीराज की शरण में, जीवन की डोर सोंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय ना कोई होगा गिरीराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरीराज की शरण में। @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #jaishreekrishna #giriraj #govardhan #surrealism #loveloft #lordkrishna at Govardhan Hill

520
16 days ago

श्री यमचनाजी के ४१ पद पिय संग रंग भरी करि कलोले। सबन को सुख देन पियसों करत सेन चित्त तब परत चैन जब ही बोले।। Joyous Shri Yamunaji does many sweet tiffs with Beloved Shri Krushna-Shri Thakurji. She who rests in infinite peace with Beloved Shri Thakurji, is the donor of happiness to all Pushti beings. She is composed, when Beloved Master says this to Her.. @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #yamunariver #krishna #radhakrishnalove #divinelove #dailydevotional #dailyquotes #loveyou

402
17 days ago

जोगी आयो मेरे द्वार फगुवा मागन हो मैया। Mahadevji has been intricately, infinitely connected to Shri Thakurji, Shri Mahaprabhuji and the epitome of Vaishnav Bhaktas He is the Prime Spectator of Vraj Rahasya Leela, as is proven in vaarta of Narsimha Mehta - Vaishnav Gopaldas of Shri Gusainji He is also the Prime Audience, is invited by protocol, to any and every Shreemad Bhaagvat Paarayan His bhagvad bhaav is of utmost respect to any Pushtimargiya Vaishnav @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #vaishnava #vaishnavism # p.c.kankroli vidyavibhag #shiva #legend #bhakti #bhaktiyoga #krishna

423
19 days ago

वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षष्णशः। यासां हरि कथोद्गीतं पूनाति भुवन त्रयम्।। Uddhavji sings, "I bow to the ladies of Nand's Vrajbhoomi, i desire the golden dust of their feet. The songs they sing loudly sanctify, purify the three worlds.." Legend has it, Shri Bhaktvatsal Thakurji Shri Krishna yearns for selfless-unconditional love from those who are His.. Those who have loved Him never leave Him, those who have loved Him, He never leaves.. 💞 "Ye toh prem ki baat hain Udho, bandagi tere bass ki nahi hain.." #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #vaishnava #vaishnavism #love #divinelove #radhakrishna #gopi

400
23 days ago

Purushottam Sahasranaam Stotra Series on #HitChitChat Legend has it, Shri Mahaprabhuji created this stotra for his son Shri Gopinathji to absorb the essence of Shreemad Bhaagvat Mahapuran daily. As Shri Mahaprabhuji's aagya is, here's an attempt to recreate the same bhaavana, in a stylised daily dose for Pushti Srishti! Shri Vallabhadhish ki jay! Shri Gusainji param dayaal ki jay! Shri Ghanshyamji param dayaal ki jay! Shri Gurucharan ki jay! 🙌 #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnavism #vaishnava #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #dailymotivation #radhakrishna #lordkrishna #spiritual #soul

284
24 days ago

श्रीनाथंगिरीधारणं व्रजपतिंनंदायचानन्दनं गोपीमण्डलमण्डितेः श्रीराधिकासंयुतम्। भक्तेच्छापरिपूरकं निजजनान्सेवा निजानन्दनं श्रीगोपीजनवल्लभं मनसि मे भाग्येन संभावये।। શ્રીગોવર્ધનને ધારણ કરનારા શ્રીગોવર્ધનનાથજી, જે વ્રજના નંદરાયજીને અતિઆનંદ આપનારા છે, અને ગોપીજનોના મંડલમા સુશોભિત થઈ, વ્રજમંડલના આભૂષણસ્વરૂપ શ્રીરાધિકાજી સહિત બિરાજમાન છે. ભક્તોની ઇચ્છાને પૂરણ કરનારા છે. અને નિજજનોને પોતાની ચરણસેવા થકી આનંદ પ્રદાન કરનારા છે. એવા શ્રીગોપીજનવલ્લભ પ્રભુને મારા મનમાં મહદ્ ભાગ્યથી સંભારૂં છું. The Lord who lifted Govardhan hill, Prabhu Shrinathji-Govardhannaathji, is the cause of joy to Nandraayji of Vraj. He is bedecked amongst the herd of cowgirls, alongwith the ornament of Vrajmandal, Shri Radhikaraani. He fulfills desires of all His devotees, gives them His feet for service and thus pleases them. I very fortunately revel in the memory of such Shri Govardhannaathji, the beloved of all cowgirls श्री गोवर्धननाथजी के पाटोत्सव की बधाई। #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #shreeji #mewad @goswami_vishal_nathdwara @vrindpadma.patni

346
24 days ago

श्री गोवर्धनोधरणोधीर लाडिले ललनवर गाईए। श्री ब्रजराजकुंवर लाडिले ललनवर गाईए।। श्री गोवर्धननिथजी सत्घरा एवं मेवाड़ में प्रथम पधारे ता दिवस के पाटोत्सव की मंगल बधाई। શ્રીગોવર્ધનનાથજી સત્ઘરા (ગોકુલ) એવં મેવાડ પાટ બિરાજ્યા તે દિવસના પાટોત્સવની વધાઈ #pushtipadmaparishad 🌷 #shrivallabh #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnavism #vaishnava #shreeji #nathdwara #shrinathji #giriraj

474
1 month ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ बधाई बधाई बधाई अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह पीठाधिश्र्वर पू.पा.गोस्वामी १००८ श्री कल्याणरायजी महाराजश्री(नाथद्वारा-इंदौर) के बड़े पौत्र,द्वितीयगृह युवावैष्णवाचार्य पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री हरिरायजी बावाश्रीजी(नाथद्वारा-इंदौर) के प्रथम आत्मयज पू.पा.गोस्वामी १०५ श्री वदान्यरायजी बावाश्री(नाथद्वारा-इंदौर) के शुभ जन्मदिन की ख़ूब ख़ूब मंगल बधाई हो🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 #shri_vitthalesh_mandal #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnav #shri_vitthalnathji_mandir #shri_vitthaleshdham_indore #shri #shree #vandanyrayji #goswami #janmdin #nathdwara #indore #dahod at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

1275
1 month ago

शरणप्रतिपाल गोपालरतिवर्धिननी देत पतिपंथ पियकंत सन्मुख करत अतुल करूणामयि नाथ अंग अर्धिनी।। The One who tends to those surrendered to, the One who increases the amour (for and in) the Master of the Senses, the Cowherd Boy.. She gives (shows) the way to the Beloved, brings you upfront the Beloved.. Incomparably generous, the Better Half our Master 💕 With Janana Sarkaar: Shri Radika Bahuji (Pujya Ammaji) Vrajramya Bahuji, Pratiksha Betiji, Yogita Betiji, Saundarya Bahuji (Saptamghar Kamvan) With @ramyagoswami722 @yogitachakravarty #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnav #vaishnavism #memories

380
1 month ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवराज पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री वागधिशजी बावाश्री(नाथद्वारा-इंदौर) #pushtimarg #pushtimargiya #shri #shree #yuva_vaishnavachary #yuvraj #wagdhishji_goswami #nathdwara #indore #dahod #shri_vitthalnathji_mandir #shri_vitthaleshdham_indore #shri_vitthalesh_mandal @go.wagdhishbawa at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

935
1 month ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवराज पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री हरिरायजी बावाश्री (नाथद्वारा-इंदौर) #pushtimargiya #pushtimarg #yuva_vaishnvachary #goswami #shri #shree #harirayji #shri_vitthalesh_mandal #shri_vitthaleshdham_indore #shri_vitthalnathji_mandir #nathdwara #indore #dahod @harirayji @harirayjigoswami at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

1034
1 month ago

"नवल वसंत खेलत गोवर्धनधारी। मोहनके संग बनी प्रमुदित व्रजनारी।। तरनि तनया तट कूजित सुकुमारी। मधुर ध्वनि गावत जे वृंदावन चारी।। कुसुमित द्रुम राजे बन भामिनी सुकुमारी। कुमकुम मृगमद कपूर धूरि रस बिहारी।। विविध सुमन बरखत पिय कामिनी सुखकारी। मलय पवन कुमुद कंज दल पराग देति हारी।। चरवित ताम्बूल मुख देति युवतिन सुखकारी। 'कृष्णदास' प्रभु श्रीमुख निरखत बलि बलिहारी।। Shri Govardhandhaari Shri Krushna plays newly in the new Spring Season. The ladies of Vraj gallantly play with Him. Young girls have gathered at the Banks of the Daughter of the Sun (Shri Yamunaji) and sing melodiously in joy. The beauties are decked up gorgeously like the creepers and shrubs are covered with new shoots and blooms. The women have decorated themselves too with vermillion, deer musk, camphor and such exotic fragrants. Our beloved (Shri Krushna) showers fresh flowers of many kinds on the passionate young girls. (Shri Yamunaji) garlands Shri Krushna with pollens of sweet lotus flowers as the cool breezes flow. (Shri Swaminiji) gives the nectar of sweet betel leaves chewed by Shri Thakurji (Shri Krushna) to the young ladies, who are ecstatic. 'Krushnadas' is overwhelmed and surrenders with joy to be a fortunate spectator of these Divine Plays of the Lord! @vrindpadma.patni #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #kirtan #haveli #dhrupad #sangeet #krishnalove #radhakrishn #loveislove

5211
1 month ago

रंग मत डारो रे सावरिया म्हारो गुजर मारेगो, रंग मत डारो रे.. A folk song from Rajasthan sung in Holi days, called Rasiya. It describes the colour play and small tiffs and fights between Shri Swaminiji, her entourage and Shri Thakurji and his team of cowherd boys in Holi colour play #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #folk #festive #vaishnava #vaishnavism #holi #festivalseason

351
1 month ago

हरिरिह विहरति व्रजयुवति सत्संगे। Is the 8 verses, अष्टपदी written by Shri Gusainji, sung first as Holi is played first With Shri Thakurji on Vasant Panchami. It describes the amorous play the Supreme Couple has, the bounty nature dresses up with, in a metaphorical language unique to Shri Gusainji.. #springtime #vasantkunj #vasantpanchami #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #radhakrishna #shreevallabh #shreeji #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #sanskrit

225
1 month ago

सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तत्यादि हेतवे। ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।। We bow down to the Eternal Truth - Supreme Soul - Divinest Bliss, that takes various forms for the creation of the world. We bow down to the Destroyer of all three miseries - आदिभौतिक (material) आध्यात्मिक (spiritual) आदिदैविक (divine), we all bow down to Shri Krushna 🙌🙏 અમે પરમ સત્-ચિત્ત-આનંદ સ્વરૂપ ને નમન કરિયે છે, જે વિશ્વની ઉત્તપત્તિ આદિ ક્રીડા કરવા રૂપ ધારણ કરે છે. આદિભૌતિક- આધ્યાત્મિક - આદિદૈવિક તાપંનો નાશ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને નમન કરિયે છે. 🙌🙏 #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #bhagvadgita #puran #spiritualawakening #spirituality #shrivallabh #shrighanshyamji #shrivitthal🚩 @vrindpadma.patni

342
1 month ago

राग - अडाना पिय तोही नैनन ही मैं राखूँ। तेरी एक रोम की छबी पर जगत वार सब डारूँ।। भेटूँ सकल अंग साँवरो अधर सुधारस चाखूँ। 'रसिक प्रीतम' संगम की बातें काहूँ सों नाही बाखूँ।। My love, let me capture you in my eyes. I would give you all that is mine, for this stature an glory of your's.. Because i am your's.. Let me embrace Shyam all over, who is delightfully dusky all over, let me sip on the nectar of his ecstatic divinity.. 'Rasik Pritam' (Shri Harirayji) says, I shall not describe these sweet unions to anyone 💕 #pushtipadmaparishad 🌷 #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnavism #vaishnava #shrivallabh #radhakrishna #radha #radhakrishnalove #loveis #shrivitthal🚩 #shrighanshyamji #saptamgharkamvan

190
1 month ago

Chaturbhujdaasji - Vishal Sakha and Vimala Sakhi in leela (An expansion of Lalita Sakhi - Krushnadaasji) He legend and life of Shri Chaturabhujdaasji, highlights the importance of having 'satsang' or 'good company' of Vaishnavs, it's utmost importance of the service of Shri Krushna. Chaturabhujdaasji's father, Kumbhandaasji, one more celebrated Ashtachhap poet from 8 legendary poets of Pushtimarg, had 5 sons but was still lost for the want of a son, who could equally be engrossed in selfless love for Shri Govardhannaathji as him, whom he could spend his life sharing Shriji's love, and revel in remembeing His joyful pastimes with.. Shri Krishna asked Kumbhandaasji about the reason of his anxiety and on hearing him, said, "Kumbhnaa, The ultimate goal of your devotion has been reached.. You have me dallying around, living with you. What remains to be had?" To which Kumbhandaasji replied, "Your loving service and devotion are listless without the companionship of likeminded Vaishnavs who equally are lost in love with you.. Your manifestation that resides in a true Vaishnav's heart will reflect in mine too.." And that's how Ashtachhaap bhaktkavi Chaturabhujdaasji was born #pushtipadmaparishad #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnavism #vaishnava #kirtan #krishnalove #krishna

180
1 month ago

तेरो मुख नीको कि मेरो मुख प्यारी। साचि कहो वृषभानु दुलारी 💕 A kirtan sung during Shringaar samay in Pushtimaargiya nitya sevakram. It quotes Shri Krushna asking Shri Swaminiji, "Whose face is more beautiful, your's or mine? Tell me for real the dear daughter of Vrishbhanu (Shri Radhikaji)." By this, Shri Krushna indicates to the face that reflects in each other's eyes between them.. The face of Shri Thakurji lives in the eyes of Shri Swaminji, and that of Shri Swaminji lives in Shri Thakurji eyes-heart.. So here the question becomes, whose beloved is more gorgeous, your's or mine? "If you win, i win and even if i loose you win too.. " #thakurji #pushtipadmaparishad #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #krishna #dailydevotional #krishnalove

210
1 month ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवावैष्णवाचार्य पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री वागधिशजी बावा श्री(नाथद्वारा-इंदौर) #pushtimarg #vallabhacharya #pushtimargiya #vaishnav #shri #shree #dwitiy_gruh #yuva_vaishnvachary #mahodaya #nathdwara #indore #dahod #shri_vitthalesh_mandal @go.wagdhishbawa at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

683
2 months ago

नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायम्। निजनाथ मार्ग दायिनीं कुमारीकाम पूरिके कुरू भक्तिरायम्।। श्रीमद्आचार्यचरण श्रीगुसांईजी कृत श्रीयमुनाजी अष्टपदी I bow down to You, Shree Yamuna, please take away my seperation from Shree Krushna. You, pave the way towards your Master (Shree Krushna), fulfill the desires of young ladies (for Shree Krushna) Please initiate me in selfless unconditional love for Shree Krushna.. #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism #yamuna

204
2 months ago

भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्व विचारं ब्रह्मपरम्।। ભજ નન્દકુમારં સર્વસુખસારં તત્વ વિચારં બ્રહ્મપરમ્।। Bhaj Nandkumaram Sarvasukhsaaram tattva vichaaram brahmaparam.. #shrinathji #shreeji #nathdwara #pushtimarg #pushtimargiya #vaishnava #vaishnavism

120
2 months ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥ पुष्टिमार्ग़िय भव्य मंदिर निर्माण, श्री विट्ठलेश धाम हवेली:-इंदौर “शुभ मंगल सूचना” बधाई बधाई बधाई “ श्री विट्ठलेश धामबैठक मंदिर निर्माण इंदौर जगदगुरु द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी १००८ श्री कल्याणरायजी महाराज श्री (नाथद्वारा इंदौर), गोस्वामी १०८ श्री हरिरायजी बावा श्री व गोस्वामी १०८ श्री वागधीश जी बावा श्री की आज्ञा आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से पुष्टि वैष्णव समाज के परम आग्रह से इंदौर (मप्र ) में एक भव्य हवेली बैठक मंदिर का नव निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका हे ।इसके अंतर्गत पुष्टिमार्ग़िय परम्परा अनुसार निज मंदिर ,तिबारी शैया मंदिर ,झारी घर ,साज घर ,रसोई घर ,दूध घर ,बालभोग ,डोल तिबाँरी ,पात्र घर ,साहित्य घर ,चोक ,प्रसाद घर भंडार पुष्टि साहित्य केंद्र बैठक परिक्रमा भावात्मक श्री हरिरायजी महाप्रभु की बैठकजी सत्संग हॉल पार्किंग निज वैष्णव निवास पूज्य आचार्य श्री निवास आदि सभी का निर्माण किया जा रहा हे ।श्री प्रभु के विविध नित्य उत्सव मनोरथ , प्रवचन वचनामृत शिबिर पाठशाला सत्संग पाठ कीर्तन विविध आयोजन ,के साथ ही श्री हरी गुरु वैष्णव का परम आलोकिक सानिध्य एवं सेवा प्राप्त होगी ।अतः इस वृहद भव्य निर्माण कार्य में आप सभी आत्मीय सेवक वैष्णव जन अपना अपना यथा शक्ति तन मन धन से योगदान कर सेवा भेंट पधराकर श्री हर गुरु वैष्णव सुखार्थ एवं पुष्टि सम्प्रदाय की सेवार्थ अलभ्य लाभ प्राप्त करे । यह सेवा भेंट करने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करे 09993003637,‭094275 96339‬ अथवा चेक rtgs से भी इस अकाउंट में सेवा भेंट पधरा सकते हे । Goswami Kalyan Rai ji Maharaj HUF SB a/c 656901099646 Icici bank ltd IFSC code ICIC0006569 Mg road branch #pushtimarg #vaishnav #vallabhacharya #mandir #haveli #nirman #nathdwara #indore #dahod #pushtimargiya #shrinathji #govardhannathji #shri_vitthalesh_mandal #shri_vitthaleshdham_indore @go.wagdhishbawa @harirayji at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

513
2 months ago

॥प्रभु:श्रीमद् विट्ठलेशो विजयते॥शूद्धाद्वैत द्वितीयगृह युवावैष्णवाचार्य पू.पा.गोस्वामी १०८ श्री हरिरायजी बावाश्री(नाथद्वारा-इंदौर) एवम् द्वितीयगृह युवावैष्णवाचार्य पू.पा.गोस्वामी १०८ वागधिशजी बावाश्री (नाथद्वारा-इंदौर) @harirayji @go.wagdhishbawa #pushtimarg #vallabhacharya #shri #shree #harirayji #wagdhishji #goswami #pushtimargiya #nathdwara #shrinathji #indore #dahod #shri_vitthalesh_mandal #shri _vitthalnathji_mandir at Shri Vitthalnathji Mandir Nathdwara

993