Lyon Photos & Videos

27 minutes ago

[What do you say when mention your mom?] Có sự nghiệp,họ nói về tình yêu.Có công việc,họ nói đến kì nghỉ xả stress...Tớ chưa có gì,nhưng tớ nói về gia đình. Bạn cảm thấy mẹ bạn là người như thế nào?Đã bao giờ ngồi ngắm mẹ chưa? Đã không ít lần,tớ ngắm nhìn gia đình hạnh phúc,cười nói vui vẻ,con mặc đồ đôi với mẹ trên đường,lúc nào cũng có mẹ nắm tay...Còn tớ,hình như tớ không nhớ kỉ niệm vui gì với mẹ. Tớ không sống với mẹ từ nhỏ,vì mẹ bận đi làm.Nghe mọi người kể,câu đầu tiên tớ gọi là "bà".Tớ sống với ông bà,có thể thời gian họ còn không nhiều,hoặc để trốn tránh điều gì,tớ không biết rõ. Ngày đầu tiên đi học,ai đưa bạn đến trường?Đó là anh họ tớ :)) Nhớ lần đầu tiên biết tự buộc tóc,là khoe với bác dâu,vì mẹ không ở bên. Mẹ tớ chưa từng tâm sự,dỗ dành tớ,chưa từng buộc tóc,chưa từng dặn con"tránh xa người lạ..."như người khác,tớ chưa từng nằm và ôm mẹ ngủ,hai mẹ con chưa bao giờ đi chơi riêng,mẹ chưa có hỏi"Có mệt không","Đi học có gì vui không","Sau này lớn lên muốn làm nghề gì"...Mẹ làm tớ phải suy nghĩ người lớn hơn,dù với đứa bên cạnh,tớ chỉ bằng hoặc hơn một tuổi.Mẹ tớ rất tốt,dù khó khăn thế nào cũng vẫn cười hồn nhiên.Nếu ở bên cạnh mẹ tớ,không phải lo nghĩ gì,mọi thứ mẹ tớ chu toàn. Nếu có kiếp sau,mong vẫn được làm con của mẹ,để tớ có thể tự lập như hiện tại.Cố gắng thật nhiều,báo đáp công ơn.Vì không có mẹ sẽ không có tớ,nửa đời người đã quá vất vả rồi.Chỉ là,mong mẹ dành nhiều thời gian cho tớ hơn,quan tâm,động viên và cho con cảm giác được bảo vệ.Thay vì áp đặt suy nghĩ lên con,nghe người đời quá nhiều,hãy lắng nghe con nhiều hơn! Có những người bề ngoài vô tư,vui tươi là thế,nhưng nội tâm uẩn khúc những nỗi niềm,sự khó hiểu và phức tạp khó tả.Ai cũng có những góc khuất của riêng mình,cũng như những câu chuyện phải quên đi. Hóa ra,thời gian đáng sợ hơn tớ nghĩ! #mom #quotes #venice #latte #cake #turkey #capnhitan #frankfurt #lyon #city #wandering #taiwan #UK #swimming #sea #mykhebeach #sunbath #dontcare #shanghai #praha #Saturday #hoanganh

291
55 minutes ago

©𝑝𝑒𝑘𝑎𝘩.𝑗𝑜 - « black vs. white » série 2 & 3.——————————————————————————— ~ 𝑓𝑙𝑖𝑐𝑘𝑟 : 𝑝𝑒𝑘𝑎𝘩 𝑗𝑜 ~ 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 : 𝑎𝑙𝑒𝑥 (𝑝𝑒𝑘𝑎𝘩𝑗𝑜𝑙𝑦𝑜𝑛) ——————————————————————————— Thank you for following and supporting ;) ——————————————————————————— #artlovers #onlinegallery #abstractart #contemporyart #artgallery #abstrait #abstract_art #digitalart #digitalabstract #the_abstract_collective #spraypaint #abstracts #abstraction #1340art #abstractpainting #abstractpainter #modernabstract #instaabstract #instaartwork #visionary #loveart #popartist #igerslyon #streetart #urbanarts #arturbain #streetartnyc #onlylyon #lyon at Lyon, France

290
60 minutes ago

Besoin d'un logo? et vous voulez concevoir un logo magnifique? Ou voulez acheter un logo? nous vendons le logo!et expert en conception de logo.et fournir le meilleur service du logo et créer le logo Pro, créatif et accrocheur Avec le prix raisonnable et fournir 3 à 5 concept chaque logo avec une haute résolution et fournir des modifications illimitées. et Fournir avec tous les fichiers Source & Print ...plz Consultez notre profil et consultez notre logo Designing Work .. @riaxdesign #france🇫🇷 #france #paris #bordeaux #marseille #lyon #nice #toulouse #strasbourg #lille #nantes #montpellier #avignon #rennes #cannes #tours #grenoble #aixenprovence #nimes #dijon #rouen #amiens #reims #angers

380
1 hour ago

Le cirque du Soleil, Toruk [The First Flight] . 블랙박스를 말발굽 형태로 구성한 돌출형 무대를 사용하고 있다. 운이 좋았던지 장애인석을 제외하고는 내 앞으로는 객석이 단 한 줄만 있었고, 내가 앉은 위치 자체도 무대 정중앙과 일직선에 놓인 위치였다. . - 이런 분야로 독보적이고 또한, 워낙에 세계적으로 유명한 팀이기에 곡예에 대한 찬양은 필요 없을 듯하다. 꼭 한마디 해야 한다면, 어떤 종류의 경외심을 느낄 수 있다는 정도. 손뼉조차 치는 걸 잊게 만드는 순간이 한 번쯤은 찾아온다. 그 순간 내가 할 수 있었던 건 오로지 소름을 느끼는 것뿐이었다. - 원작의 세계관이 매우 방대하고 세심한지라 스핀오프한 내용 또한 충분히 매력적이다. 데우스 엑스 마키나적이라 할 수도 있겠지만, 동화적 분위기를 통해 전해지는 극의 내용을 참작한다면 충분히 수용할 수 있는 수준이다. - 우리가 비극을 찾는 이유를 찾자면 분명 카타르시스를 뺄 수 없을 테다. 이는 시학에서부터 이어져 오는 불문율이다. 희곡에서 우리는 일정 수준 이상의 비극적 결말을 예측할 수 있다. 주인공은 알 수 없지만 말이다. 그리고 주인공이 비극의 절망적 상황에 마주쳤을 때 우리는 카타르시스를 만난다. 이 작품은 비극적 결말은 아니지만, 그렇기에 더욱 특별한 형태의 카타르시스를 우리에게 준다. 보통의 카타르시스가 작품 내적이라면 이 작품의 것은 작품 외적으로 온다는 게 이 작품만이 가진 점이다. 극의 마지막에 주인공 무리는 온갖 고난을 딛고, 최후에는 안녕을 도모해낸다. 그리고 평화를 기원하며 작품을 마친다. 문제는 이 작품을 보러오는 대부분 사람이 아바타라는 영화를 통해서 그들 앞에 펼쳐진 미래가 녹록지 않을 거란 걸 알고서 온다는 거다. 작품 마지막에 이 아바타의 영향으로 아주 짧게 나비족의 미래를 주마등처럼 느낄 수 있다. 이때 이 작품만이 선사하는 특별한 카타르시스를 만날 수 있으니 꼭 영화를 보고 작품을 보는 걸 추천한다. . - 애플리케이션을 이용한 공연의 참여가 사소한 즐거움이다. 공연 시작 전 몇 분간 그리고 2부 시작 전 몇 분간 [Vous participez au spectacle]이란 방송이 계속 나오는데, 당신들이 공연을 함께 만들 수 있다는 정도의 표현으로 생각하면 좋겠다. 휴대폰의 불빛들로 공연장의 어두움 속에서 작은 조명들을 다발로 보이게끔 하는 형태의 군집 연출인데, 작품과의 동질감을 느끼게 한다. - 1부는 1시간, 2부는 30분 정도로 쉬는 시간을 포함하면 약 2시간 정도의 런타임을 가졌다. at Halle Tony-Garnier

854
2 hours ago

“Landscape with Red House at Sunset” , 1934 painting by Pierre Bonnard (was a French painter, 1867-1948) Belle Journée Les Amis 😘 GÜNAYDIN, GOODMORNİNG, BONJOUR, BUONGİORNO, GUTENMORGAN, KALİMERA, BUENOSDİAS, DOBROEUTRO #pieddepoule_selale #beyoğlu #istanbul #london #newyork #paris #montmartre #marseille #losangeles #budapest #amsterdam #kopenhagen #düsseldorf #berlin #milan #barcelona #basel #kolmar #ruan #arles #marseille #lyon #avignon #provance #nice #frenchart #bruxelles #luxembourg #pierrebonnard

350
2 hours ago

Ne perdez pas votre #temps dans les bouchons ou dans les attentes interminables des gares 🚉 et aéroports 🛫 Réservez votre #chauffeur #professionnel avec #vtc_express et nous nous occupons du reste... Des packs « Longue Distance » bientôt disponible... En attendant votre code réduction est MONCHAUFFEUR2019 À bientôt à bord Dans nos Berlines de luxes 😉 #paris #reims #lyon #lille #strasbourg #nantes #caen #deauville #bordeaux #tours #bruxelles #luxembourg #suisse #allemagne We are Your #professional #driver in #Paris... at Paris, France

412