Feelings Photos & Videos

52 seconds ago

ආදරෙයි දෙන්නටම,,,😘 **⁣හිතට දැනෙන් දේ කොටාගෙන යමල්ලා**⁣⁣ ⁣⁣ #Post එක හොඳ නම් #follow කරලා සප් එකක් දෙන්ඩෝ 🔥💪🏻 ⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ***සුදු_අයියා_official⁣⁣⁣***⁣⁣ ⁣⁣ #sudu_aiya_official⁣⁣ #ff #likeforlikes #lovers #feelings #feeling⁣⁣⁣⁣⁣ #truelove #love⁣⁣⁣⁣⁣ #likeforfollow #like4likes⁣⁣⁣⁣⁣ #likelike  #followforfollowback ⁣⁣⁣⁣⁣ #likers #likesforfollow #memes⁣⁣⁣⁣⁣ #slmemer #memer #slvines ⁣⁣⁣⁣⁣ #instameme #ll #dropalike⁣⁣⁣⁣⁣i #like, #follow, #cute,⁣⁣⁣⁣⁣ #followme #tagsforlikes.⁣⁣⁣⁣⁣ #commentforcomment⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ ©Please like comment share🔥💪💙 at ඇතුගල්පුර අහසයට

30
57 seconds ago

I’m selfish baby tag that person that make you selfish ————————follow me @twenty_fivemusic for more!———————————————————————————————————————— #edits #moodedits #sad #sadedits #loveedits #motivationalvideos #badvidesforever #ripx #broken #edit #brokenedits #editz #moodedit #mood #moodyedits #sadquotes #heartbreak #heartbreakclub #loveher #depressedaudios #sadaudios #pain #numb #followforfollowback #inmyfeels #tentoes #feelings #explorepage #sad #crushquotes

40
1 minute ago

We all want meaning and significance in our lives... ❤️🎶💜🌈

21
2 minutes ago

Feel the goosebumps rising because of the feeling you get like the feeling of shivering cold, fear , that outrageous feeling of love running in your heart, goosebumps because of immense pleasure because of the sorrow that you carry in your heart to every place you go Because of the rush of adrenaline through your veins Don't shut yourself, don't put your emotions away just because you are afraid of feeling a certain way Just stop blocking your thoughts and start feeling those goosebumps. To experience life . . . . . . . #writersconnection #writtersofinstagram #nightphotography #loveyourself #writingcommunity #writingprompts #writing #lifequotes #quotes #quotestoliveby #live #loveyourself #photooftheday #soulmates #photooftheday #writingtips #write #writeups #quotestag #scenery #mountains #loveyourself #feelings #feel #writers_den_

50
2 minutes ago

22 Well now i know that 10 pictures is maximum for instagram :'D sooo i can't put all 13 here lol but anyway i just put the most important and interesting (i hope) ones Soon I'll show this for my group and all of us will show our stories and omg they are all soo cool!✨ And im comparing my staff with their and there are so much difference...so I'm a bit nervous >~< 💛 Thank you for your support! And i always happy to have some feedback~ #makingofstoneheart #makingof #instaartist #art #creative #impression #impressionism #artfair #abstract #yourartspace #fineart #conceptart #featuring_art #unusual #love #tenderness #illustrationartist #artofinstagram #artistic #artsy #artstagram #artlife #artgallery #artoftheday #storytelling #story #feelings

30
2 minutes ago

Today was my first chance to offer the Grief Recovery Method to individuals who are incarcerated. As you may imagine, these men have experienced great loss. I am very excited to spend 8 weeks teaching this life tool to these men. What’s more, the grief course happens immediately following the weekly yoga class I teach at the facility! . . #grief #loss #griefrecoverymethod #griefandloss #inmate #inmates #men #jail #trauma #ptsd #inmatesupport #inmatelove #behavioralhealth #bhu #emotions #feelings #tears #release #recovery #correctionalfacility #incarcerated #incarceration #recidivism #thursday #denver #colorado

20
3 minutes ago

Τα στιχάκια και τα κείμενά είναι γραμμένα από εμένα Απαγορεύεται η αντιγραφή τους από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την αντιγραφή της πηγής Copyrights Στιχοπολης All rights reserved |Αν για κάποιο λόγο που η πηγή δεν αναφερθεί (tag @stixopolhs ) Χρησιμοποιήστε το hastag #stixopolhs όταν ανεβάσετε ένα κείμενο η στιχάκι μου 🔔 Ενεργοποιηστε τις ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις (Στο δεξί πάνω μέρος της φωτογραφίας #greekpost #quote #greekquotes #stixopolhs #post #patra #πονος #στιχακια #ελληνικαστιχακια #truelove #love #lover #lovers #feels #feelings #poetry #poems #poem #kisses #lovestory #greece #greek #greekpoetrylove #greekpoem #likeme #followme #tagme #tag #patravoice #ig_greece

330
4 minutes ago

Repost from @hopcashaydsc using @RepostRegramApp - go check out one of my recent #videos i shot for @imjalil_ ft @tyriksings called #feelings. #LuxuryEntertainment thanks too my #drone #operator @mikespits and extra camera man @desmojs. And big shout out to the models.@mandacam517 @tutoxica yall killed this and special shout out to @mike_rod____ the plug. Beat 🥁 Prod by @kquickofficial #Feelin #LuxuryEntertainment #JalilsSeason #LE💎 #LinkInBioITS ALWAYS A MOVIE WHEN YOU START #THINKSTRATEGIC #Follow

00
6 minutes ago

Who wants to see the new video?! (Not final edit shown here) MAKE SURE TO LIKE!🔥🔥

81
4 hours ago

Fuck a snack, & fuck a meal too. I’m the whole restaurant.🍽👅👑

342
11 hours ago

Are you a follower or a creator of your own path? If you do not know - ask yourself this simple question: do I care too much about what people think of me ? If the answer is yes, you are probably following the path of someone else desire. These days they are lot of people faking their life to enter in the box but unfortunately this does not bring happiness. So how could you stop the process ? 1️⃣ stop asking for people validation ❗️ 2️⃣be willing to put yourself out there and be wrong at times 3️⃣act on your own terms taking into account your true feelings 4️⃣ask yourself what you can offer to the word (it all starts from a place of love) 5️⃣step up to the inconfort zone and Be YOUR leader. 💯 . . . . . . . . . #lifemission #authentic #quotestoliveby #feelings #feelingmyself #fear #love #job #career #positivevibes #personaldevelopment #work #motivation #powerfulquotes #journey #jobless #positivity #travel #photography #mountains #peace #dreamlife #happiness #grow #creator #beauty #unique #coach .

1051