927day Photos & Videos

1 month ago

Anh tự cảm thấy an lòng với chuyện tình cảm hiện tại của mình. Một người bạn gái có thể đóng vai trò là người bạn , người thân , còn là một người vợ quan trọng trong cuộc đời anh , em lo toan mọi thứ chu toàn đến lạ...Chỉ cần em bên cạnh anh , ở trong cuộc sống nhỏ này của anh , mọi điều muôn màu muôn vẻ kia anh sẽ giúp em thực hiện tất cả , em biết đó , anh không nói suông điều gì cả. Chỉ cần em khỏe , em là của anh , dù chuyện to tát đến mấy anh cũng gánh giúp em. Vì anh yêu em. #927day #lovequotes #love #loveyourself

120
2 months ago

#라율이일기👧🏻 . . 어제입원하고 응가를 못하더니 저녁때 응가하려하기에 기다렸는데 한참이 지나도록 조금만 더해야한다고 하길래 봤더니 . . 이건 힘을 줘도 응가가 나올수없는.. 태어나 처음으로 변비로 고생을 해봄 . 아프다고 울고 나오지는 않으니 결국 회진오셨던 교수님이 직접 응가를 빼주심.... . . 세상에 얼마나 꽉차있었는지.. 먹는건 잘먹는데 안나오니 얼마나 고생이었을꼬.. . . 자지러지고 울고 하더니 후엔 시원한지 표정부터 달라짐 ㅋㅋㅋ 내속이 시원하다 ㅜㅜ . . 수액때문에그럴꺼라 하셨는데 병원오면 하루이틀 못싸는 경우도 있었지만 오늘처럼 이렇게 고생하진 않았는데 정말..딱 교수님 회진시간에 다행히 해결이되서 천만다행 ㅋㅋㅋ . . 내일 드뎌 수치 검사 다시 ㅜㅜ 제발 떨어져있어라...수치야 떨어져라 제발... . 오늘도 날새게생겼네.. . . #927day #30m̆̈13d̆̈ #20181213 #율스타그램 #baby #daily #육아일기 #독박육아 #일상 #원숭이띠아가 #럽스타그램💕 #율블리💕 . #변비 #고생 #울음바다 #첫변비 #안쓰룹 #쾌변의중요성 #기막힌타이밍 #낼드뎌 #피검사 #낮아져라낮아져라 #조마조마

130
5 months ago

#927Day was a success again this year! Many thanks to our partners @thelovingcupmobileshop and @flippingoodcookies .There are not many things more fun than surprising people with food! Food is what brings us all together. ❤️ Our “theme” this year was #supportlocal” We highlighted some of the best things about #Jacksonville. Thank you @wjctjax & First Coast Connect @jaxdailyrecord @nueramarketing @carrieontravel @drawninmedia and @prattguys . Have a great weekend and we will do this again next year! As always, support your local businesses, it’s greatly appreciated. #shoplocal #ilovejax Igersjax

215
5 months ago

#Repost @maximausa with @get_repost ・・・ It's 927 Day! Today we celebrate everything 2-Stroke. Whether you ride one currently or have in the past, we can all agree on one thing, 2-Strokes are a blast and are here to stay! • Join the Maxima Racing Oils team @glenhelenraceway today for a great day of riding and free goodies! The first 100 2-Stroke riders will get a FREE bottle of Castor 927 and a FREE t-shirt. • Hit the link in our bio @maximausa to see our latest 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. 🎥 #927day #2stroke #maximalife #maximaracingoils

392
5 months ago

#Repost @maximausa ・・・ It's 927 Day! Today we celebrate everything 2-Stroke. Whether you ride one currently or have in the past, we can all agree on one thing, 2-Strokes are a blast and are here to stay! • Join the Maxima Racing Oils team @glenhelenraceway today for a great day of riding and free goodies! The first 100 2-Stroke riders will get a FREE bottle of Castor 927 and a FREE t-shirt. • Hit the link in our bio @maximausa to see our latest 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. 🎥 #927day #2stroke #maximalife #maximaracingoils at Glen Helen Raceway

2102
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #maximalife #927day #castor927

2k6
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #MaximaLife #927day #Castor927 #RaceKX at Glen Helen Raceway

2k3
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #MaximaLife #927day #Castor927 #RaceKX

1k1
5 months ago

It's Maxima 927 Day! The unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE bottle of Castor 927 & a "Smokin' Since '79" T-shirt. Limited to the first 100 2-Strokes. #maximalife #927day #castor927

8061
5 months ago

It's Maxima 927 Day! The unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE bottle of Castor 927 & a "Smokin' Since '79" T-shirt. Limited to the first 100 2-Strokes. @maximausa

2714
5 months ago

Well it’s that time people!!!! #927day. Come out to Glen Helen and burn some laps with me!!!! C ya there!!! Dogger

52711
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #maximalife #927day #castor927 at Glen Helen Raceway

2k4
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #maximalife #927day #castor927

2k3
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see the latest Castor 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. #maximalife #927day #castor927 at Glen Helen Raceway

4k2
5 months ago

It’s 927 Day! - The Unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway today, bring your 2-Stroke and grab a FREE BOTTLE of Castor 927 & a “Smokin’ Since ’79” T-shirt! Limited to the first 100 2-Stroke riders. Check out @maximausa to see our latest Castor 927 video "Smokin' Since '79 featuring "The Dogger" Ron Lechien. #maximalife #927day #castor927 at Glen Helen Raceway

1645
5 months ago

#Repost @maximausa ・・・ It's 927 Day! Today we celebrate everything 2-Stroke. Whether you ride one currently or have in the past, we can all agree on one thing, 2-Strokes are a blast and are here to stay! • Join the Maxima Racing Oils team @glenhelenraceway today for a great day of riding and free goodies! The first 100 2-Stroke riders will get a FREE bottle of Castor 927 and a FREE t-shirt. • Hit the link in our bio @maximausa to see our latest 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. 🎥 #927day #2stroke #maximalife #maximaracingoils

520
5 months ago

It's 927 Day! Today we celebrate everything 2-Stroke. Whether you ride one currently or have in the past, we can all agree on one thing, 2-Strokes are a blast and are here to stay! • Join the Maxima Racing Oils team @glenhelenraceway today for a great day of riding and free goodies! The first 100 2-Stroke riders will get a FREE bottle of Castor 927 and a FREE t-shirt. • Hit the link in our bio @maximausa to see our latest 927 video "Smokin' Since '79" featuring "The Dogger" Ron Lechien. 🎥 #927day #2stroke #maximalife #maximaracingoils at Glen Helen Raceway

65516
5 months ago

It's Maxima 927 Day Tomorrow! The unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @glenhelenraceway tomorrow, bring your 2-Stroke and grab a FREE bottle of Castor 927 & a "Smokin' Since '79" T-shirt. Limited to the first 100 2-Strokes. #maximalife #927day #castor927 @maximausa

1791
5 months ago

Всем, кто будет 27 сентября в США! Отличный повод заглянуть на Glen Helen Raceway! #Repost @maximausa ・・・ We are just one week away from the day everyone has come to love - 927 DAY. Come join the Maxima team @glenhelenraceway on Thursday 9/27 where we'll be showing off new products, providing product support and giving those on 2-strokes some FREE goodies! @TheDogger4 Ron Lechien will also be there spinning laps on the big Kawi KX 500 and signing posters. The first 100 2-strokes through the gate will get a FREE bottle of Castor 927 and a cool t-shirt! #maximalife #maximaracingoils #927day #2stroke #MeetTheDogger at Glen Helen Raceway

261
5 months ago

#Repost @maximausa with @get_repost ・・・ We are just one week away from the day everyone has come to love - 927 DAY. Come join the Maxima team @glenhelenraceway on Thursday 9/27 where we'll be showing off new products, providing product support and giving those on 2-strokes some FREE goodies! @TheDogger4 Ron Lechien will also be there spinning laps on the big Kawi KX 500 and signing posters. The first 100 2-strokes through the gate will get a FREE bottle of Castor 927 and a cool t-shirt! #maximalife #maximaracingoils #927day #2stroke #MeetTheDogger at Glen Helen Raceway

951
5 months ago

We are just one week away from the day everyone has come to love - 927 DAY. Come join the Maxima team @glenhelenraceway on Thursday 9/27 where we'll be showing off new products, providing product support and giving those on 2-strokes some FREE goodies! @TheDogger4 Ron Lechien will also be there spinning laps on the big Kawi KX 500 and signing posters. The first 100 2-strokes through the gate will get a FREE bottle of Castor 927 and a cool t-shirt! @maximausa #maximalife #maximaracingoils #927day #2stroke #MeetTheDogger at Glen Helen Raceway

1597
5 months ago

We are just one week away from the day everyone has come to love - 927 DAY. Come join the Maxima team @glenhelenraceway on Thursday 9/27 where we'll be showing off new products, providing product support and giving those on 2-strokes some FREE goodies! @TheDogger4 Ron Lechien will also be there spinning laps on the big Kawi KX 500 and signing posters. The first 100 2-strokes through the gate will get a FREE bottle of Castor 927 and a cool t-shirt! #maximalife #maximaracingoils #927day #2stroke #MeetTheDogger at Glen Helen Raceway

32520
5 months ago

#Repost @thedogger4 ・・・ The count down to #927day begins!!! Come out to GH and have a 2 smokin great time!!!

130
8 months ago

날씨가 좋으니 그녀도 기분이 업업ㅋ 8시30분까지 주무셔서 더 에너지 넘침 어제 낮잠패스했다는데 오늘도 패스하고 올것같군ㅋㅋ . . . . . #927day #30개월딸램 #꽁듀마마 #연짱 #내사랑 #12월생 #딸스타그램 #럽스타그램💕 #청양띠아기 #여자아이 #예쁜아이 #짱꽁듀 #꽁듀마마 #세젤귀 #세젤예 #내사랑 #예쁜딸 #럽럽럽🙆 #예쁘다그램💕 #비글딸🐶 #에너자이저딸 #땡깡쟁이 #찡찡이 #예쁨폭발 #심쿵쟁이 #너뿐야 #쪼꼬밍 #이마미인 #미모폭발💕 #소소한기록

368
8 months ago

#927day อะไรที่เคยบอกหนูกำลังทำให้อยู่นะคิดถึง แต่ยังคงคิดถึงเสมอ ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง ยังคงจำเรื่องราวทุกวินาที ที่มีเธอร่วมเดินร่วมสร้างความฝัน ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้ง ยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝัน แม้รู้ว่าคงไม่มีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้ง คราวนึกถึงเธอ

100
10 months ago

#밥만먹고왔지요 🐰 여기저기 행사하는곳도 많은데 바람은 불지만 날도 쨍하니 좋은데 병원 가려 나갔다 밥만 먹고 컴백 홈 내일을 기약하려 했더니 #비비비 ☔️ #날씨가안따라주네 #아무것도못해서미안해 #그래도어린이날선물은사줌 🤗 #내새끼 #자체발광 #귀요미 #4#31개월 #927day #양띠 #아들 #일상 #데일리 #도치맘 #육아일기 #육아스타그램 #럽스타그램 #아들스타그램 #젊줌마 #줌마스타그램 #맘스타그램 #애스타그램 #베이비인스타 #얼스타그램 #셀스타그램

272
10 months ago

오늘의 채유니... 아침.저녁은 아직 조금 쌀쌀하네 그래도 낮은 미세먼지없이 넘 좋았다 등원도 씩씩하게 얼집생활도 열심히 하원후 놀이터에서 활기차게 문센발레도 오늘은 적극적 ㅋㅋ 좋은날씨만큼 채유니기분도 최고👍 #927day #30개월 #딸바보맘 #등원룩 #러브밤비니 #코코뭉삼 #문센발레 #이마트 #오데뜨발레 #오늘넌최고👍 #육아맘

284
10 months ago

오늘도 수고했어 내남자들😘 ㆍ ㆍ ㆍ 💟2018 4 17 #내천사 #내보물 #미소천사 #봄이 #김시호 #아들 #내꼬맹이 #내사랑 #내전부 #청양띠 #927day #30개월13일 #4세 #육아 #일상 #맘스타그램 #줌마스타그램 #애스타그램 #아들스타그램 #육아스타그램 #럽스타그램 #행복스타그램 #가족스타그램

515
10 months ago

늘 활기차게 출근해줘서 고마웡👍 ㆍ ㆍ ㆍ 💟2018 4 17 #내천사 #내보물 #미소천사 #봄이 #김시호 #아들 #내꼬맹이 #내사랑 #내전부 #청양띠 #927day #30개월13일 #4세 #육아 #일상 #맘스타그램 #줌마스타그램 #애스타그램 #아들스타그램 #육아스타그램 #럽스타그램 #행복스타그램 #가족스타그램

433
12 months ago

- . 엄마 다먹었어요 하길래 와 깔끔하게 잘먹었네 했더니 아니나다를까 턱에 수염 난 줄 . #높임말할땐초콜렛먹고싶다는신호 #눈치백단 .

527
1 year ago

할머니랑 삼촌이랑 엄마랑 하나랑 구미나들이~~♡ 삼촌 옆에 앉으란다ㅋㅋㅋㅋㅋ #927day #30개월아기 #하나스타그램 #삼촌사랑 #삼촌빠순이 #구미나들이

2310
1 year ago

오늘자 졸귀탱🙈 - #서우성 #아들스타그램 #인스타키즈 #927day

285
1 year ago

You Still got time come rip two stroke or not #Repost @maximausa (@get_repost) ・・・ In 1979, Castor 927 was the product that launched the Maxima brand. Today on 9/27, we celebrate 2-strokes around the world and the emotion they still create in all of us! For those riders in So Cal. head on out to @perrismx2 today and grab a FREE BOTTLE of Castor 927! Limited to the first 100 2-stroke riders. Practice from 4pm-9pm. #maximalife #927day #castor927 at Perris Raceway

962
1 year ago

Yes, I once mixed a lot of gas back in the day so @maximausa would like all of you to celebrate 9/27 day, the unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @PerrisMX and grab a FREE BOTTLE of Castor 927! Limited to the first 100 2-stroke riders. Practice from 4pm-9pm. #maximalife #927day #castor927 #BassetHound

92927
1 year ago

It's 927 Day! The unofficial 2-Stroke Day. Head on out to @PerrisMX and grab a FREE BOTTLE of Castor 927! Limited to the first 100 2-stroke riders. Practice from 4pm-9pm. #maximalife #927day #castor927

1k2
1 year ago

#braap #Repost @maximausa (@get_repost) ・・・ In 1979, Castor 927 was the product that launched the Maxima brand. Today on 9/27, we celebrate 2-strokes around the world and the emotion they still create in all of us! For those riders in So Cal. head on out to @perrismx2 today and grab a FREE BOTTLE of Castor 927! Limited to the first 100 2-stroke riders. Practice from 4pm-9pm. #maximalife #927day #castor927

311
1 year ago

So I guess it’s national #twostroke day today so how about some pictures of this beast 🔥 #927day

1307