عکاسیهنری Photos & Videos

11 days ago

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند  موج‌های پريشان تو را می‌شناسند  پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی ريگ‌های بيابان تو را می‌شناسند نام تو رخصت رويش است و طراوت زين سبب برگ و باران تو را می‌شناسند هم تو گل‌های اين باغ را می‌شناسی هم تمام شهيدان تو را می‌شناسند اينک ای خوب، فصل غريبی سر آمد چون تمام غريبان تو را می‌شناسند کاش من هم عبور تو را ديده بودم کوچه‌های خراسان تو را می‌شناسند #حرم #مطهر #حرممطهر #حرممطهر #عکس #عکاسی #هنر #هنری #عکاسیهنری #عکاسیهنری #عکسهنری #عکسهنری #چهل #چراغ #چلچراغ #تذهیب #معمار #معماری #کپشن #متن #کوتاه #متنکوتاه #متنکوتاه

305
11 days ago

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند  موج‌های پريشان تو را می‌شناسند  پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی ريگ‌های بيابان تو را می‌شناسند نام تو رخصت رويش است و طراوت زين سبب برگ و باران تو را می‌شناسند هم تو گل‌های اين باغ را می‌شناسی هم تمام شهيدان تو را می‌شناسند اينک ای خوب، فصل غريبی سر آمد چون تمام غريبان تو را می‌شناسند کاش من هم عبور تو را ديده بودم کوچه‌های خراسان تو را می‌شناسند #حرم #مطهر #حرممطهر #حرممطهر #عکس #عکاسی #هنر #هنری #عکاسیهنری #عکاسیهنری #عکسهنری #عکسهنری #چهل #چراغ #چلچراغ #تذهیب #معمار #معماری #کپشن #متن #کوتاه #متنکوتاه #متنکوتاه

270
14 days ago

غنچه از خواب پرید ... و گلی تازه به دنیا آمد ... خار خندید و به گل گفت : سلام ... و جوابی نشنید ... خار رنجید ولی هیچ نگفت ... ساعتی چند گذشت ... گل چه زیبا شده بود ... دست بی رحمی آمد نزدیک ... گل سراسیمه ز وحشت افسرد ... لیک آن خار در آن دست خلید ... و گل از مرگ رهید ... صبح فردا که رسید ... خار با شبنمی از خواب پرید ... گل صمیمانه به او گفت : سلام ... گل اگر خار نداشت، دل اگر بی غم بود، اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود، زندگی ،عشق، اسارت ،قهر ،آشتی، هم بی معنا بود @narges82 #کاکتوس #عکس #عکاسی #هنر #هنری #عکسهنری #عکسهنری #عکاسیهنری #عکاسیهنری #متن #کوتاه #متنکوتاه #متنکوتاه #شعر #نو #شعرنو #شعرنو #خار #گل #زندگی #عشق #اسارت #قهر #آشتی #کپشن

180
18 days ago

بوسه هاى تو زانوهایم را سست مى کند شبیه درختى که خوشحال است بعد در جنگل جادویى موهایت تکیه مى دهم به یک آغوش همیشگى مثل یک رودخانه ى عاشقِ ستاره حالتى از یک رویاى کهنه این بار اما دیگر مى ایستم و مى بوسم ات درست پیشِ چشمِ همه. #بوسه #رود #خانه #رودخانه #همه #چشم #درخت #ستاره #عشق #عاشق #عاشقانه #کپشن #شعر #شعرنو #شعرنو #عکس #عکاسی #هنر #هنری #عکسهنری #عکسهنری #عکاسیهنری #عکاسیهنری

150
18 days ago

وقتی جهان از ریشه ی جهنم و آدم از عدم و سعی از ریشه های یأس می آید وقتی که یک تفاوت ساده در حرف کفتار را به کفتر تبدیل می کند باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان  دل بست نان را از هر طرف بخوانی نان است! قیصر امین پور #قیصر #امینپور #امینپور #قیصرامینپور #قیصرامینپور #نان #کفتر #کفتار #ریشه #حرف #جهان #جهنم #شعر #کپشن #شعرنو #شعرنو #عکس #صبح #عکاسی #هنری #عکاسیهنری #عکاسیهنری

200
4 months ago

تو از دردم چه میدانی ، همش دلگیر وحساسی برای عاشـقی هایـم چـه بی انــدازه وســواســی دلم از بی کسی پر شد ؛ کجایی ؟ درد دل دارم چه آمد بر سرم دیگر ، مرا افسـرده.... نشناسی مثـال تــخــته نـردی ســــاده میمانم، قمــارم کن تو که بـازیـگرخوبی ، چرا غمگینِ هر تـاسـی؟ شب خـاکستری گـم شـد ، فراموشـم نکن هرگــز تو را من خوب میدانم ، کمی رنجور و حساسی اگر قابی شکسته ، خاطرت در قلب من باقیست! نگـاتـیو از نـظـر گـم شد! کجــا استـاد عکاسـی ؟ ممنونم ازت رفیق که دوربینت رو دادی بهم @hjamshididana #عشق #عکاسی #موزه #عکاس #زیبایی #کتاب #دوربین #خداوند #زندگی #شادی #خلاقیت #عکاسیهنری #negareh1396 at Malik National Museum of Iran

15912
7 months ago

گر آخرین فریب تو، ای زندگی، نبود اینک هزار بار، رها کرده بودمت زان پیشتر که باز مرا سوی خود کِشی در پیش پای مرگ فدا کرده بودمت هر بار کز تو خواسته ام بر کنم امید آغوش گرم خویش برویم گشاده ای دانسته ام که هر چه کنی جز فریب نیست اما درین فریب، فسون ها نهاده ای در پشت پرده، هیچ مداری جز این فریب لیکن هزار جامه بر اندام او کنی چون از ملال روز و شبت خاطرم گرفت او را طلب کنی و مرا رام او کنی روزی نقاب عشق به رخسار او نهی تا نوری از امید بتابد به خاطرم روزی غرور شعر و هنر نام او کنی تا سر بر آفتاب بسایم که شاعرم در دام این فریب، بسی دیر مانده ام دیگر به عذر تازه نبخشم گناه خویش ای زندگی، دریخ که چون از تو بگسلم در آخرین فریب تو جویم پناه خویش نادر نادرپور #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #عکسنوشته #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #girl #paintings #عکسسیاهسفید #دختر

460
7 months ago

زندگی زیباست چشمی باز کن گردشی در کوچه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بدبینی خود را شکست علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست من میان جسم‌ها جان دیده‌ام درد را افکنده درمان دیده‌ام دیده‌ام بر شاخه احساس‌ها می‌تپد دل در شمیم یاس‌ها زندگی موسیقی گنجشک‌هاست زندگی باغ تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می‌تواند زشت هم زیبا شود حال من در شهر احساسم گم است حال من عشق تمام مردم است زندگی یعنی همین پروازها صبح ها، لبخندها، آوازها ای خطوط چهره‌ات قرآن من ای تو جان جان جان جان من با تو اشعارم پر از تو می‌شود مثنوی‌هایم همه نو می‌شود حرف‌هایم مرده را جان می‌دهد واژه‌هایم بوی باران می‌دهد شهرام محمدی #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #عکسنوشته #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #girl #paintings #عکسسیاهسفید #دختر

470
7 months ago

روزنه ای به رنگ تردید من برگ نگاه می روی با موج خاموشی کجا ؟ ریشهام از هوشیاری خورده آب من کجا فراموشی کجا دور بود از سبزه زار رنگ ها زورق بستر فراز موج خواب پرتویی آیینه را لبریز کرد طرح من آلوده شد با آفتاب اندوهی خم شد فراز شط نور چشم من در آب می بیند مرا سایه ترسی به رهلغزید و رفت جویباری خواب می بیند مرا در نسیم لغزشی رفتم به راه راه نقش پای من از یاد برد سرگذشت من به لبها ره نیافت ریگ باد آواره ای را باد برد #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #پیرمرد #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسرنگی

401
7 months ago

این برق چشمان را خریدار عجب پر رونق و گرم است بازار چه چشمان درخشانی ز شادی می درخشد من ناکام اینک مشتری ، این برق چشمان را خریدار عجب عطری عجب بویی ازین دکّانِ کفاشی پدر خم می شود می پرسد از کودک : بگو بابا سر پنجه ، به پشت پا مبادا تنگ بر پایت ؟ اگرچه می زند پایش نمی گوید که می ترسد نمی خواهد ز پا بیرون کند او کفش نو را عجب خوابی عجب لبخند زیبایی به لب دارد چه راحت او به خواب و مادر آهسته ز پایش کفش نو بیرون کشد ! بابا بهارم دخترم اینجا تماشا صد تماشا باز کن چشمان زیبایت ببین هر گوشه ای از باغ رخت نو بتن دارد زمین پوشیده رخت سبز با گلهای رنگی درختان تاج گل بر سر صدای نغمه و آواز هر مرغی بگوش آید ز لانه پشت هر سنگی که جفت خویش می خواند بهارم دخترم بیدار شو گرم است بازار محبت #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #girl #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسسیاهسفید #دختر

354
7 months ago

ببند چشمان زیبایت دروازه ی دلم را به رویت گشوده ام تا بیایی و دانه ی دلم را آبیاری کنی آیا دلم گل میشود ؟ چشمانت را کی می بندی ؟ مانند همان تصویر خوب کاری کردی دنیا چیزی درخور دیدن ندارد و اکنون که بسته ای ، می بینی در سکوت می شنوی آه... که مستم مست موسیقایی این کائنات آیا با چشم بسته دیده ای ؟ صدای سکوت را چطور ؟ می بینی همه ی گرانقدر ها چه بی قدرند؟ چه زیباست دیدن با چشم بسته شنیدنی ها را شنیدن با گوش بسته هنگامی که چشمت رابستی دعا کن ! چشم باز کنی دیگر دعایت مستجاب نیست وقتی می بندی حقیقت را می بینی و چون بازکنی ماسکی بر حقیقت جلو چشمانت تلو تلو میخورد پس ببند چشمان زیبایت را عزیز دلم #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #girl #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسسیاهسفید #دختر

382
8 months ago

راه فقرست ای برادر فاقه در وی رفتنست وندرین ره نفس کش کافر ز بهر کشتنست... سوزنی را پای بند راه عیسی ساختند حب دنیا پای بندست ار همه یک سوزنست هیچ دانی از چه باشد قیمت آزاده مرد بر سر خوان خسیسان دست کوته کردنست بر سر کوی قناعت حجره‌ای باید گرفت نیم نانی می‌رسد تا نیم جانی در تنست گر ز گلشن‌ها براند ما به گلخن‌ها رویم یار با ما دوست باشد گلخن ما گلشنست ای سنایی فاقه و فقر و فقیری پیشه کن فاقه و فقر و فقیری عاشقان را مسکنست #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #پسربچه #penceldrawing #فقر #paintings #مدادرنگی #عکسسیاهسفید

602
8 months ago

بعد ازین وادی فقرست و فنا کی بود اینجا سخن گفتن روا عین وادی فراموشی بود لنگی و کری و بیهوشی بود صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو بحر کلی چون بجنبش کرد رای نقش‌ها بر بحر کی ماند بجای هر دو عالم نقش آن دریاست بس هرک گوید نیست این سوداست بس هرک در دریای کل گم بوده شد دایما گم بوده آسوده شد دل درین دریای پر آسودگی می‌نیابد هیچ جز گم بودگی گر ازین گم بودگی بازش دهند صنع بین گردد، بسی رازش دهند سالکان پخته و مردان مرد چون فرو رفتند در میدان درد گم شدن اول قدم، زین پس چه بود لاجرم دیگر قدم را کس نبود چون همه در گام اول گم شدند تو جمادی گیر اگر مردم شدند عود و هیزم چون به آتش در شوند هر دو بر یک جای خاکستر شوند این به صورت هر دو یکسان باشدت در صفت فرق فراوان باشدت گر پلیدی گم شود در بحر کل در صفات خود فروماند بذل لیک اگر پاکی درین دریا بود او چون بود در میان زیبا بود نبود او و او بود، چون باشد این از خیال عقل بیرون باشد این (منطق الطیر، وادی فقر) عطار #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #پیرزن #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسسیاهسفید

331
8 months ago

#earthawesome #instagram @instagram @nationalgeographic @natgeo @cnn #nationalgeographic #nationaldestinations #natgeo #nationalalbum #falakolaflakcastle #عکاسی #فلکالافلاک #عکاسیهنری #عکاسیتاریخی #عکاسیمستند #عکاسیتاریخی Falak-ol-Aflak castle is amongst the most important structures built during the Sassanidera. It has been known by a number of names since it was built over 1800 years ago. Recorded names have referred to it as Shapur-Khast or Sabr-Khast fortress, Dezbaz, Khoramabad castle, and ultimately the Falak-ol-Aflak Castle. It is a castle situated on the top of a large hill with the same name within the city of Khorramabad, the regional capital of Lorestan province, Iran. فَلَک‌الافلاک یا دژِ شاپورخواست[۱] قلعه‌ای تاریخی در مرکز شهر خرم‌آباد در استان لرستان است. فلک‌الافلاک با نام قلعه دوازده برجی هم شناخته می‌شود. این بنا بر فراز تپه‌ای مشرف به شهر خرم‌آباد و در نزدیکی رودخانه، در مرکز شهر قرار گرفته و چشم‌گیرترین اثر تاریخی و گردشگری در این شهر است. تاریخ ساخت این قلعه به دورهٔ ساسانیان باز می‌گردد. این بنا به شماره ۸۸۳ درفهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است at Falak-ol-Aflak Castle

900
8 months ago

کودکی‌هایم اتاقی ساده بود قصه‌ای، دور اجاقی ساده بود شب که می‌شد نقش‌ها جان می‌گرفت روی سقف ما که طاقی ساده بود می‌شدم پروانه، خوابم می‌پرید خواب‌هایم اتفاقی ساده بود زندگی دستی پر از پوچی نبود بازی ما جفت و طاقی ساده بود قهر می‌کردم به شوق آشتی عشق‌هایم اشتیاقی ساده بود ساده بودن عادتی مشکل نبود سختی نان بود و باقی ساده بود قیصر امین پور #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #عکسرنگی #penceldrawing #paintings #کودک #child #عکسسیاهسفید

642
8 months ago

گرگ درون گفت دانایى که گرگى خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر ... لاجرم جارى است پیکارى بزرگ روز و شب مابین این انسان و گرگ زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست اى بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوى گرگ خویش اى بسا زور آفرین مردِ دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر هرکه گرگش را دراندازد به خاک رفته رفته مى‌شود انسان پاک هرکه با گرگش مدارا مى‌کند خلق و خوى گرگ پیدا مى‌کند هرکه از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان مى‌نماید، گرگ هست در جوانى جان گرگت را بگیر واى اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیرى گرکه باشى همچو شیر ناتوانى در مصاف گرگ پیر اینکه مردم یکدگر را مى‌درند گرگهاشان رهنما و رهبرند اینکه انسان هست این سان دردمند گرگها فرمان روایى مى‌کنند این ستمکاران که با هم همرهند گرگهاشان آشنایان همند گرگها همراه و انسانها غریب با که باید گفت این حال عجیب گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ www.seemorgh.com/culture ارسالی کاربران #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #عکسرنگی #penceldrawing #paintings #گرگ #wol #عکسسیاهسفید

521
8 months ago

میتوان با این خدا پرواز کرد سفره دل را برایش باز کرد میتوان درباره گل حرف زد صاف وساده مثل بلبل حرف زد چکه چکه مثل باران راز گفت میتوان با او صمیمی حرف زد #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #پیرمرد #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسرنگی

541
8 months ago

تنهایے تان را با ڪسے قسمت ڪنید ڪه سال ها بعد ، شما را همین گونه ڪه هستید دوستـــــ بدارد با موے سپیدتان ، شیـار زیر چشمتـان و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #پیرمرد #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #عکسسیاهسفید

551
8 months ago

رنگارنگ روزگار رنگهایی دارد رنگ شادی؛رنگ غم رنگ مهربانی؛رنگ کینه رنگ دوستی؛رنگ دشمنی و پر رنگ تر از همه ی آنها رنگ دوستان هزار چهره به حقیقت این چه رنگیست؟ آیا کسی آن رنگ را می شناسد؟ می گویند رنگی است فراتر از رنگهای شادی و غم رنگی غلیظ تر از سیاهی شب بی پایان رنگی غریب اما خیلی آشنا رنگی ترکیب شده به دستان دوستان پرفریب رنگی برچیده شده ار دوستی؛صفاو در عین حال دشمنی و کینه رنگی که هنگام کارد زدن دوست از پشت بر انسان نمایان میشود رنگی مصنوعی؛رنگی بی حس؛ رنگی بی سرشت رنگی که در هر زمان؛هرمکان رخ می نماید رنگی که دوستان به ظاهر دوست بر آدمی می نگارند و در آخر رنگی از هزاران فتنه؛ هزاران نامهربانی و مهربانی و هزاران... رنگی رنگارنگ از رنگها و شاید هم رنگی بی رنگ. شاعر: احمد رشیدی #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #دختر #penceldrawing #paintings #مدادرنگی #مدادرنگی

741
8 months ago

شمع خراب بر این درد بسازیم ، بسوزیم و بنازیم که هر آنچه که در این غافله داریم ببازیم عجب غافله داری ، که مژگان نگاری به ره حج چو ببیند ، به ره شام بتازیم عجب صاحب سازی ، چو بر این سیم نوازی دل ساقی به کف آریم و بر این بزم بمانیم خدا دل به منش داد ، دلم خانه ی او باد عجبا چون که دلم رفت و بر او یاد بمانیم عجب شمع خرابی ، که بسوزد به سرابی که در این خانه کسی هست و به شب نوربسازیم #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسرنگی #colorfulpics #colorfulpictures #دختر #چشم #girl #paintings #شمع

500
9 months ago

بهتر است که خودت را پاک و پرانرژی نگه داری؛ تو پنجره ای هستی که از طریق آن باید دنیا را ببینی. جرج برنارد شاو #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسسیاهسفید #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #چشم #girl #paintings #مثبتاندیشی

591
9 months ago

دختر زیبای شهر دختر زیبای شهر امروز غوغا کرده است پشت خط چشمها، هنگامه بر پا کرده۰ است دختر زیبای شهرم، خود بودشاعر ولی یک بغل شعر و غزل از ما تمنا کرده است سالها رفته است و قصد جان ما دارد ولی مانده ام از بهر چه امروز و فردا کرده است دختر زیبای شهر امروز رویایی شده چادرش را پس زده، قصد دل ما کرده است گیره ی موها که بر زلف چلیپایش زده چوبه ی دارِ مرا امروز، برپا کرده است صد گره افتاده در کار و دلم زنجیر اوست تا گره از روسری اش لحظه ای وا کرده است. تا که دیدم موج گیسویش به روی شانه هاش دیده ی طوفانی ام همرنگ دریا کرده است تا خجل گردد مگر یک باره کندوی عسل غنچه لبهای شیرینش شکوفا کرده است گاه می آید به خوابم نیمه شب سر میزند عالمِ بیداری ام را غرق رویا کرده است علی ابرکان #کوچه #avenue #artisticphoto #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #عکسنوشته #خرس #bear #عکسسیاهسفید #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #paintings

551
9 months ago

كوچه بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پر گشودیم و درآن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست بر آورده به مهتاب شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن لحظه ای چند بر این آب نظر کن آب آیینه عشق گذران است تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دگران است تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن با تو گفتم حذر از عشق ؟ ندانم سفر از پیش تو ؟ هرگز نتوانم روز اول که دل من به تمنای تو پر زد چون کبوتر لب بام تو نشستم تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم بازگفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم اشکی از شاخه فرو ریخت مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت اشک در چشم تو لرزید ماه بر عشق تو خندید یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم پای دردامن اندوه کشیدم نگسستم نرمیدم رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم #کوچه #avenue #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسسیاهسفید #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #چشم #eye #paintings

683
9 months ago

ای چشم تو دلفریب و جادو در چشم تو خیره چشم آهو در چشم منی و غایب از چشم زآن چشم همی‌کنم به هر سو صد چشمه ز چشم من گشاید چون چشم برافکنم بر آن رو چشمم بستی به زلف دلبند هوشم بردی به چشم جادو هر شب چو چراغ چشم دارم تا چشم من و چراغ من کو این چشم و دهان و گردن و گوش چشمت مرساد و دست و بازو مه گر چه به چشم خلق زیباست تو خوبتری به چشم و ابرو با این همه چشم زنگی شب چشم سیه تو راست هندو سعدی به دو چشم تو که دارد چشمی و هزار دانه لولو #سعدی #زن #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسسیاهسفید #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #چشم #eye #paintings

382
9 months ago

مایه حیات شبی در خواب دیدم مرگ اختاپوس را خشکی آب دریا نهر و اقیانوس را بدیدم که غنی گدای نان شب است روز های روشنی مان آسمان شب است پیری را هجده به بالا گفتند افسوس گذشته را حالا گفتند ماه حالا خود را افسانه ی شب کرده بود آسمان آتش باران انگار که تب کرده بود همه روزه چشم ها دوخته بود به آسمان زیر لب می خواندند مردم دعای باران شهر و روستا و ده ،شهرستان ،پایتخت بود باخاک یکسان،اهل آنجا بدبخت ازرشمند تر از طلا آب بود در آن زمانه آب مایه ی حیات که شده بود افسانه چو بیدار گشتم من ز این خواب به تفسیرش بیافتم گوهر آب وآب مایه ی حیات است بپذیریم مایه ی زندگی ماوهمه ی کائنات است بپذیریم #آرزو #زن #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #آب #عکسسیاهسفید #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #girl

592
9 months ago

تنگ ماهی های لال زندگی یا حرف؟؟ سخت است انتخاب... زندگی کن سال هارا با شنود... پاسخ بی حرمتی ها را بده با یک نگاه هیس اینجا جنس ناجوری بدان هر کسی میل تو کرد هی برقص و هی نمایان شو به چشم هر کسی مرز به دورت میکشد لال شو زود پنهان شو بمان در خانه ات ویترین همّه ی اسباب بازی های شهر از تو پر تر میشود بهترین کاری که شاید واردی خوب مردن! ناخواسته سوژه ی بازی شدن.. ای به قربان دلت...دیگر نزد... این حجاب چندلایه مثل توری نازک است وقتی آن را میبرد تیغ هوس تیزی و آلودگی از شهوت مردانِ پست روی تن های شماها نیست... در روح شماست شیشه ی روح شما اثرِ انگشت ها دارد زیاد طبق عادت دستمالی میشوی بانو ولی دستگیری عادت مردم نشد! زنده شو"زن" شیشه ها را پاک کن... صبر کن... غم اگر داری و تنهایی اگر با خدا یک دم برقص هر لباسی رنگ حسرت خورده برتن کن برو سوی افکار قشنگ بنشین آشپزت من باشم مادرم خواهرم بگذار این روزها من نگرانت باشم این خیالت تخت باشد اضطرابت را بخوابان روی آن... روی پایم جای توست گرچه باید روی چشم... یاد دارم چشم تو فریاد میزد بر فلک: مردم بیمار من هم آدمم خواهشا یک دم صدایم را نکش هر چه را داری،نداری... از من است! "محمدحسن ایوبی" #آرزو #زن #woman #artphotos #عکسهنری #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #girl

470
9 months ago

عاشق شدم بوی بهار آمد و عاشق شدم صوت هزار آمدو عاشق شدم. لاله ی بشکفته به پیش نظر عارض یار آمد و عاشق شدم. از مژه ی بام پر از برف حوت اشک قتار آمد و عاشق شدم. باز ز بزم خوش دلدادگان نغمه ی تار آمد و عاشق شدم. در لب رود و لب جو موسم بوس و کنار آمد و عاشق شدم. #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #girl

390
9 months ago

ای دختر زیبای غزل تا بر سر این شانه سری داشته باشم خونِ جگر و چشم تری داشته باشم در خانه ی خود هم نگذارند که با خود یک ساعتِ بی درد سری داشته باشم در این قفسِ تنگ مخواهید عزیزان بی فایده بالیّ و پری داشته باشم ای شعر بیا خانه ات آباد مبادا جز عشقِ تو کار دگری داشته باشم ای دخترِ زیبای غزل مست شو امشب بگذار که از تو پسری داشته باشم بگذار که پهلوی تو یک دست به گردن یک دست به بند کمری داشته باشم بگذار که از جادۀ ابریشم موهات تا شرقِ خراسان سفری داشته باشم غلامعباس سعیدی #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #girl

431
9 months ago

بالا بلند ،دختر زیبای قصه ها لختی بخند، دختر زیبای قصه ها لبخندتو همیشه پر از شور زندگیست، مانندقند؛دختر زیبای قصه ها شیرینی ات اگرچه برای فروش نیست یک مزه چند دختر زیبای قصه ها؟ در من بپیچ،پیچ مرا هم بپیچ باز مانند بند،دخترزیبای قصه ها .... من را شبی به دام بلایش کشاند و رفت زلفش کمند،دختر زیبای قصه ها* #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #دختر #girl

550
9 months ago

دستان مادر زاد مهربان بی شباهت به کشتی نیستیم ای مسافران سفینه ی سرگردان در گوشه های عرشه ی خود جایی به کودک در بدر عشق دهید اجرام سنگین شده از تنهایی به انقراض عاطفه پیوند میخورند و دستان مادر زاد مهربان به کفهای ناپایدار فریفته میشوند زشتیهای مدرن بسته بندی شده لبخند سنتی ما را به قهقرا کشانده ما ناخدایان فاتح سرزمین ممنوعه هستیم و «انقراض» دسترنج ابعاد کشف نشده ی ماست جویندگان خوشی در جستجوی نقشه ی گنج سعادت در کره ی ناشناخته ی خود پیاده خواهند شد ایکاش از راه منظومه «خود» منحرف نشوند #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #مرد #man #blackandwhite #colorfulpictures #hands #oldhand

423
9 months ago

قاب عکس شاعر نادر نادرپور روزی که کودکانه ، به تصویر خویشتن در چشمه ها و آینه ها دیده دوختم پنداشتم که آینه ، همتای چشمه است وین هر دو در نگاه نخستین برادرند پنداشتم که هر که در آیینه بنگرد در چشمه نیز ، چهره ی او جلوه می کند وان چهره های تیره و روشن ، برابرند پنداشتم که چشمه اگر خفته در چمن آیینه ای است عاشق دیدار آفتاب وینک ،‌ بر آن سر است که از اوج آسمان خورشید را برهنه فرود آورد در آب پنداشتم که در شب تار اتاق من آیینه ، چشمه ای است که آرام و بی خروش می ریزد از بلندی ... #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #مرد #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #قابعکس

361
10 months ago

تمام رنگی وقتی که سوسک ها آرامش ظریف مرا خرد می کنند پروانه های کوچک احساس شعر من چون ذره های نور از درزهای باز در و پیکر اتاق انگار تا یک سیاه چاله ی بی نام و دوردست پرواز می کنند و در تمام شب من مثل کودکی که فهمیده باز هم آن مرد پرتقال فروش عجیب را پیدا نمی کند مبهوت و شرمسار از کاغذی که رنگ رخانش در قبض انتظار پریده ست هر ناسزای غیر مجاز و مجاز را بر خیل سوسک های تبه کار می آورم به لب و با گریزی نیز به یک مکان امن پناهنده می شوم و فکر می کنم من سوسکی ندیدم و فکر می کنم به بالهای رنگی پروانه های شعر در دشت های دور #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #colorfulpictures #عکسرنگی

440
10 months ago

هوای رفتن می خوام یه قصری بسازم پنجره هاش آبی باشه من باشم و تو باشی و یه شب مهتابی باشه امشب می خوام از آسمون یاسهای خوشبو بچینم امشب می خوام عکس تو رو تو خواب گل ها ببینم کاشکی بدونی چشمات رو به صد تا دنیا نمی دم یه موج گیسوی تو رو به صد تا دریا نمی دم کاش تو هوای عاشقی همیشه پیشم بمونی از تو کتاب زندگی حرفای رنگی بخونی حتی اگه دلت نخواد اسم تو ، تو قلب منه چهره تو یادم میاد وقتی که بارون می زنه امشب می خوام برای تو یه فال حافظ بگیرم اگر که خوب در نیومد به احترامت بمیرم امشب می خوام رو آسمون عکس چشات رو بکشم اگر نگاهم نکنی ناز نگات رو بکشم می خوام تو رو قسم بدم به جون هر چی عاشقه به جون هر چی قلب صاف رنگ گل شقایقه یه وقتی که من نبودم بی خبر از اینجا نری بدون یه خداحافظی پر نزنی تنها نری وقتی که اینجا بمونی بارون قشنگ و نم نمه هوای رفتن که کنی مرگ گلهای مریمه #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite #دختر #سیگار

410
10 months ago

مجسمه شدی مثل یک برج، بلند زیبا آنقدر قشنگ که انگار از شعر ساختنت ومن همان زمین زخم خورده ی دور ازشهر که برای ساختن تو واژه هایش را به تاراج بردند حالا نگین شهری و مردم شهر الماس هایشان را به پای تو می ریزند و روی زخم های من زباله ها را گفتی هر چیزی زخم می خورد درد می کشد تا زیبا شود مثل مجسمه اما من هی درد کشیدم هی توزیباتر شدی #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #مرد #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #مجسمه #جاده #عکسنوشته #زن #man #selenagomez #blackandwhite

370
10 months ago

هر بار که در آغوشم می‌کشی مرداد ۹, ۱۳۹۷ / ادمین هر بار که در آغوشم می‌کشی باز باکره می شوم و حس میکنم شب عروسی‌ام است اکولالیا | #غادهالسمان #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #طبیعت #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #دختر #جاده #عکسنوشته #زن #woman #selenagomez #blackandwhite

570
10 months ago

هنگامی که تو را به یاد می‌آورم مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ / ادمین شهادت می‌دهم به مرغان سپید بال هنگامی که تو را به یاد می‌آورم و از تو می‌نویسم قلم در دستم شاخه گلی سرخ می‌شود نامت را که می‌نویسم ورق‌های زیر دستم غافل‌گیرم می‌کنند آب دریا از آن می‌جوشد و مرغان سپید بال بر فراز آن پرواز می‌کنند هنگامی ‌که از تو می‌نویسم مداد پاک کن‌ا‌م آتش می‌گیرد پیاپی باران بر میزم می‌بارد و بر سبد کاغذهای دور ریخته‌ام گل‌های بهاری می‌رویند و از آن پروانه‌های رنگارنگ و گنجشگکان پر می‌گیرند وقتی آن‌چه نوشته‌ام را پاره می‌کنم کاغذ پاره‌هایم قطعه‌هایی از آینه‌ی نقره می‌شوند مانند ماهی که روی میزم بشکند بیاموز مرا چگونه بنویسم از تو یا چگونه فراموشت کنم . اکولالیا | #غادهالسمان #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #طبیعت #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #دختر #جاده #عکسنوشته #زن #woman #selenagomez #blackandwhite

440
10 months ago

کودکی هایم بعد شنیدن از کلام ناب قیصر من بی هیچ تکلیفی بر آن شدم تا خود بخوانم باز چون آن امین از شعر از خود بگویم راز امروز را از کودکی هایم هم نام دارم وام دارم باز در هر بهار با مستی بوی بنفشه غرق ایمان کودکی هایم بر من گذشت آن نازنین دوران صد حیف هم افسوس گنجشک نازک دل با بالهای بی رمق تقدیر مردن شد از شیون و فریاد تیری روبروی چشم نعش نحیفش پهن برقلب ضعیفم شد من کودکی ها را با قارچهای زیر بوته زندگی کردم با نغمه های بلبلان و صبح ابری آنقدر نزدیک آغوشهایم باز تا بو سه های شبنمش بر چشم جاگیرد تا مستی دیگر از آن نوازش های بی تفسیر از خیسی تقدیر از ابتدا تا انتهای ده بی غم و یا تاثیر از باد از باران پائیزی از جیر جیر مرغکی مشکی در زیر آن تِلکا*1 سر مست بودم باز از خوانش تیکا*2 اما ولی اینجا فرسنگ ها دور از دهات خود بیش از دو صد بار از زمان کودکی هایم دلمردگی را زندگی کردم هر صبح و شام این قلب هجران دیده اما گرم نرمی خود وام از دل گنجشک دِه دارد. پ ن: 1-نام درختی وحشی با میوه هایی شیرین در جنگلهای شمال 2-نام پرنده ی سیاه رنگ در جنگلهای شمال که از میوه های درخت تلکا در پائیز بسیار می خورد. #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #طبیعت #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #دختر #جاده #عکسنوشته #زن #applewatch #سیبقرمز #سیبقرمز

542
10 months ago

وقتی نگاهِ کودکی هایم موازی بود! من می شوم فرمانروای روزهای خوب آری اگر تقدیر هم یارم شود گاهی حتی اگر از زندگی هم دور افتادم می سازم از بمبست های آرزو راهی من تا سرِ آن قله های دور می رقصم جایی که عکسِ ماه در دامانِ آب افتاد آنجا که رنگِ بوته ها را میشود فهمید آنجا که از سیمایِ شب،در قصّه خواب افتاد با من بشین از رازهای خالصم بشنو وقتی که دل،قدرِ دو دستِ شادِ بازی بود وقتی که با یک تیله،از راهی به در می شد وقتی نگاهِ کودکی هایم موازی بود طرحی بزن از آن پلنگِ چُست و بی رخوت که امشب برایت کامل یک ماه می خواهد شاید میانِ دشت،جفتی تازه می گیرد یا دامنِ یک کوه یا یک چاه می خواهد با من بساز از لحظه ها بیتابی مژگان تا اشک هایم وقتِ روییدن بریزد باز در راه،افشانم برایت زورقی رنگین تا از نگاهت گم شود،مجنونِ بریزد ناز با من نگو از آدمک هایی که خوابیدند از قاصدک هایی که راه خانه گم کردند شاید شبیه من مسیرِ عشق می رفتند ناگه میان راه،آن پیمانه گم کردند #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #طبیعت #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #کودک #جاده #عکسنوشته #زن #woman #سیب #orangepics

643
10 months ago

روی تو گلی ز بوستانی دگرست لعل لبت از گوهر کانی دگرست دل دادن عارفان چنین سهل مگیر با حسن دلاویز تو آنی دگرست ای دوست حدیث وصل و هجران بگذار کاین عشق من و تو داستانی دگرست چو نی نفس تو در من افتاد و مرا هر دم ز دل خسته فغانی دگرست تیر غم دنیا به دل ما نرسد زخم دل عاشق از کمانی دگرست این ره تو به زهد و علم نتوانی یافت گنج غم عشق را نشانی دگرست از قول و غزل سایه چه خواهی دانست خاموش که عشق را زبانی دگرست #شعرعاشقانه #عکسنوشته #عکاسیهنری #ماکانفیلم #طبیعت #عکسسیاهوسفید #عکسپروفایل #عاشقانه #دختر #جاده #عکسنوشته #زن #woman #selenagomez #blackandwhite

560