عکاسیحرفهای Photos & Videos

2 months ago

برای حمایت از پیجون و عکس های بعدی ،لایک و کامنت و تگ کردن دوستاتون یادنون نره 😊😉. . . باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #موج #بازی #ساحل #ساحلدریا #تابستان #قواض #عالی

183
2 months ago

برای حمایت از پیجون و عکس های بعدی ،لایک و کامنت و تگ کردن دوستاتون یادنون نره 😊😉. . . باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #موج #بازی #ساحل #ساحلدریا #تابستان #اسبرویایی #اسب #اسبایرانی

525
2 months ago

برای حمایت از پیجون و عکس های بعدی ،لایک و کامنت و تگ کردن دوستاتون یادنون نره 😊😉. . . باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #موج #بازی #ساحل #ساحلدریا #تابستان #لاکپشت

205
2 months ago

برای حمایت از پیجون و عکس های بعدی ،لایک و کامنت و تگ کردن دوستاتون یادنون نره 😊😉. . . باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #موج #بازی #ساحل #ساحلدریا #تابستان #تابستانه

443
2 months ago

برای حمایت از پیجون و عکس های بعدی ،لایک و کامنت و تگ کردن دوستاتون یادنون نره 😊😉. . . باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #موج #بازی #ساحل #ساحلدریا #تابستان #تابستانه

338
2 months ago

عکاس : خودم 😊 با حضورتون پیج ما را مونور میکنید باعث افتخارمونه پیجمونو فالو داشته باشین 😊😊😊 دوستانتان را تگ کنید 😊😊 #عکاسیفشن #عکاسیکودک #عکاسیهنری #عکاسیخلاقانه #عکاسیباموبایل #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفه #صورتی #صورتیطور #صورتیدخترونه #دخترانجذاب #دختر #دخترانه #زیبایی #زیبا #عشقولانه #عشقجان #عشقجان #عشقبازی

3411
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت.امروز: سی ام بهمن ماه،آخرین روز بازدید از مجموعه. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

841
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت.امروز: سی ام بهمن ماه،آخرین روز بازدید از مجموعه. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

1115
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت.امروز: سی ام بهمن ماه،آخرین روز بازدید از مجموعه. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

702
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت.امروز: سی ام بهمن ماه،آخرین روز بازدید از مجموعه. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

922
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت.امروز: سی ام بهمن ماه،آخرین روز بازدید از مجموعه. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

1051
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #green #red #clothingbrands #spring #mashhad #iran * #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت از یکشنبه 11/28 به مدت سه روز، از ساعت پنج عصر تا ده شب ارائه خواهد شد. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

13410
3 months ago

. 📷 عکاسی و ویرایش به سفارش برند ماهوت * #Photo #photoshooting #photography #lightning #light #fashionphotography # advertising #ad #advertisingphotography #outdoorphotography #commercial #womenclothing #spring #mashhad #iran #عکاسی #تبلیغاتی #برند #پوشاکزنانه #مد #نورپردازی #نورطبیعی #عکاسیصنعتی #عکاسیحرفهای #مدلینگ * * مجموعه مانتوهای نوروزی برند ماهوت از یکشنبه 11/28 به مدت سه روز، از ساعت پنج عصر تا ده شب ارائه خواهد شد. آدرس :بلوار صارمی، نبش صارمی 41شماره 53/1 واحد چهار

1002
4 months ago

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺮﯾﺴﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ نظرتون راجب پست ؟👆❤ AKas:@mansourmahmoudzadeh  id:@raminanari. #هاچبک #اسپرت #اسپرتخودرو #۱۱۱اسپرت #۱۱۱کفخواب #۱۱۱بازا #۱۱۱سوارا هاچبک #هاچبکاسپرت #آژیرپلیسی #آژیر #آژیر #پنوماتیک #استاتیک🚘🏁 #استاتیک #عکاسیپرتره #عکاسیحرفهای #عکاسیحرفهای #کاتاف #تیونینگ #تیونیگماشین #هاوارد #بکفایر #بکاسموک #هاوارد #ماشینباز #ماشینبازیجرمنیست #قم #هاوارد #بکفایرخفن #ماشینخاص #حرفه #عکاسی at Qom, Iran

42931
5 months ago

و من هنوز تو را مثل «تمام شد» مشق شبم دوست دارم. دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد. وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست. . . لایک کامنت فراموش نشه 😍😍😍😍 . #لاکچری #زیباکلام #زیباییطبیعی #منوتو #عکاسی #عکاسیهنری #لاکچریدیزاین #حرفهایتودلی #جذاب #خاص #تنهایی #عکاسیحرفهای #تکستخاص #قم #سالاریه at Qom, Iran

538100
9 months ago

. پشت این دیوارها شهری است ... و مردمانی که برای تماشای زیبایی به گذشته ها هجرت میکنند ... عجب ! ... اینجا از انتهای زمانه در نقطه ای از قاجار میشود قابی از آینده جاری بر این شهر را دید ... کاش میشد اصلا باورش نکرد .................. #شهررازیبابسازیم. #camera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی at Tabriz, Iran

875
1 year ago

. روزی روزگاری در روستای زنوزق... زنوزق یکی از روستاهای آذربایجان شرقی است که در شهرستان مرند واقع شده‌است. زنوزق از تاریخی‌ترین روستاهای پلکانی ایران است که بین کوه‌ها محصور گشته است و خانه‌هایی دارد که به جا مانده از دوره صفوی است و همچنین قبرستان این روستا با سنگ قبرهای قدیمی، خود شاهدی بر قدمت روستاست. از معروف ترین محصولات کشاورزی این روستا سیب قرمز میباشد که بسیار خوش طعم و آبدار است. و صدالبته مردمانی دارد بسیار مهربان . (اردوی درس روستا - دانشگاه آزاد تبریز- به همراه جناب دکتر موسایی، بهار 93) #خاطراتدوراندانشجویی #دانشگاهآزادتبریز #معماری #58کلاسه #علامهامینی #روستا #ورودی91 #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی

1074
1 year ago

. تو اگر مرا اهلی کنی زندگی من همچون خورشید روشن خواهد شد. من با صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پاهای دیگر فرق خواهد داشت. صدای پاهای دیگر مرا به سوراخ فرو خواهد برد ولی صدای پای تو همچون نغمه ی موسیقی مرا از لانه بیرون خواهد کشید... تو اگر مرا اهلی کنی نیمه شعبان-1439 ق #شازدهکوچولو amera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی

961
1 year ago

. لذت دارد پریدن به وقتی که بدانی در نقطه امنی به سلامت خواهی نشست ....شاید جایی شبیه این حوالی .... camera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی #شهررازیبابسازیم #زیبانشانشهرم

942
1 year ago

. هوای زمستانی و سردش ... درختان زرد برگش ... آب و انعکاسش ... با یک بغل پر، از آسمان خوش رنگش ... با ااینااا خستگیمووو دررر میکنم. camera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی #شهررازیبابسازیم #زیبانشانشهرم

571
1 year ago

. اینبار زاویه دیدم بام های تکراری شهرند که در امتداد هم، پشت به پشت یکدیگر آمده اند و بسیار در تلاشند تا خود را به پهنای بلند آسمان وصله کنند، تا شاید زیبا دیده شوند... photography #camera #dslr #nikonphotography # life #hope #nikon #colorphoto #kish #kishislandiran #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی #شهررازیبابسازیم.

595
2 years ago

................... دم دروازه خوشبختی ایستاده بودم و هی این پا و اون پا میکردم .... حواسم پرت گذشته بود .... هی دل دل میکردم و اضطراب رد شدن داشتم .... تو همین حال و هوا بودم که اومد و رد شد ..... آن رهگذر ساده دل !!! به همین راحتی !!! در چشم به هم زدنی تند تند دور شد و غرق زندگی گشت ..... به گمانم کار زیاد سختی نبود ....فقط باید رد میشدم تا خوشبخت بشم . همین ! بی معطلی .... از افکار منفی تون رد بشید به احتمال زیاد خوشبخت میشید. #مریمامیرصدقی #photo #Photography #Architectural #artful #nikon📷 #nikonphotography #akaskhoone #photography #nikon📷 #camera #bazaar #spring #mirror #urbanphotography #tabriz2018 #akaskhoone #unescocamera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسانایرانی #سفربهمنآموخت

716
2 years ago

. بلندی هیچ قله ای دستانت را به آسمان نمیرساند و بلند ترینِ فریاد هایت در بیکرانه ی هستی عاقبت گم خواهد بود. محراب نیایشت هر کجا باشد، باشد تجلی خانه هر دعایی درون قلب توست. The Church of Saint Stepanos Monastery ............................... Jolfa / winter / 2017. #photography #nikon📷 #camera amera #dslr #nikonphotogrphy #life #hope #nikon #colorphoto #tabriz #ilovetabriz #عکاسی #نیکون #عکس #عکاسیهنری #عکسنوشته #عکسهنری #دلنوشتهمن #عکاسیحرفهای #عکاسانایرانی #معمارباشی

330