خوشنویسی Photos & Videos

26 minutes ago

51
45 minutes ago

85
4 hours ago

. باران ، داری با کشورم چه می کنی ؟! ما آب را برای آبادی می خواستیم ، نه ویرانی ، حواست هست ؟! آمدی و همه چیز را به هم ریختی ؟ آمدی و آسمان را به زمین دوختی بی انصاف ؟! صدایِ ترس و اضطرابِ این مردمِ خسته از درد ، برای لحظه ای هم تنت را نلرزاند ؟! صدایِ آهِ کوچه و خیابان هایِ دلشکسته ی سرزمینم را نشنیدی ؟! کاش می دانستی ما آنقدر رویِ لطف و مهربانی ات حساب کرده ایم که نه سدهایمان برای روزهایِ خشمِ تو محکم بود ، نه رودخانه هایمان وسیع ، نه مدیریت هایمان بحرانی ... ما فقط بعد از شکسته شدن ، هشدار می دهیم و کار که از کار گذشت ، دنبالِ چاره می گردیم ... کاش می دانستی این مردم چقدر بی پناهند و کمی منصفانه تر می باریدی ... آهسته ببار باران ! اینجا هیچ چیز سرِ جای خودش نیست ، که یا غرقِ سیلاب می شویم ، یا لب هایمان از تشنگی ترک بر می دارد ... نرگس صرافیان طوفان #خدا #صلح #زندگی #هنر #خوشنویسی #قلم #نی #مرکب #دوات #رنگ #آکرولیک #مشق #شکستهنستعلیق #محمدزاده #نستعلیق #چلیپا #تذهیب #خط #مهرزادمحمدزاده #استاد #انجمنخوشنویسانایران #God #life #persian #calligrapher #art #calligrapy @mehrzadmohammadzadeh

431
5 hours ago

#همنواوهمدردبامردم برسان باده که غم روی نمود ای ساقی این شَبیخونِ بلا باز چه بود ای ساقی حالیا عکسِ دلِ ماست در آیینه ی جام تا چه رنگ آوَرَد این چَرخِ کبود ای ساقی #اکبرخسروی #خوشنویسی #شکستهنستعلیق #سیاهمشق #کتابت #شکسته #استاد #هنر #ایران #شعر #هنرمندانایرانی #هنرایرانی #نقاشیخط #گرافیک #طراحی #لوگو #هنرمدرن #خوشنویسان #خوشنویسیایرانی #خوشنویس #خط #خطاط #خطاطی #اثر #خطی #نستعلیق #هنرمعاصر #شجریان

703
5 hours ago

غزلی از حضرت حافظ: نفس باد صبا مشک فشان خواهدشد عالم پیر دگرباره جوان خواهدشد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهدشد ترکیبی بداهه در نیمه شبی غمگین و بهاری ناخوشایند. ساعت2/10 نیمه شب . #فرزینطلوعی #هنر #هنرمندانایرانی #خوشنویسی #خط #شکسته #شیروان #شکستهنویسان #خطاطی #کرمانجیخراسانشمالی #بداهه #سفارشات

60
6 hours ago

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها #حافظ #حافظشیرازی #شعر #شعرغزل #خط #خطاطی #فن #دکوراسیونداخلی #دکوراسیونمنزل #دکور #خوشنویسی #خوشنویس #هنرمندانایرانی #هنرمندان #هنرمند #معماری #موسیقی #موسیقیسنتی #art #artist #artspotlight #arts

102
6 hours ago

... از سر کوی تو هر کو بملالت برود/ نرود کارش و آخر بخجالت برود/ کاروانی که بود بدرقه‌اش لطف خدا/ به تجمل بنشیند بجلالت برود/ تحریر شد #خوشنویسی #سیاهمشق #منصورحسنزاده #انجمنخوشنویساناصفهان #حافظشیرازی #مشقعشق پ.ن: عمیقاً از واقعه سیل شیراز متاثرم، اما چه باید کرد!؟ از بس مصائب برای این ملت زیاد شده است هر روز باید منتظر شنیدن اتفاقی جدید باشیم. خدا کند که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم (ان‌شاءالله)

391
7 hours ago

باز کن پنجره‌ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است همه‌ی چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند کوچه یکپارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه‌ی جشن اقاقی ها را گل به دامن کرده ست باز کن پنجره ها را ای دوست هیچ یادت هست که زمین را عطشی وحشی سوخت برگ ها پژمردند تشنگی با جگر خاک چه کرد هیچ یادت هست توی تاریکی شب های بلند سیلی سرما با تاک چه کرد با سرو سینه گلهای سپید نیمه شب باد غضبناک چه کرد هیچ یادت هست حالیا معجزه باران را باور کن و سخاوت را در چشم چمنزار ببین و محبت را در روح نسیم که در این کوچه تنگ با همین دست تهی روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد خاک جان یافته است تو چرا سنگ شدی تو چرا این‌همه دلتنگ شدی باز کن پنجره ها را و بهاران را باور کن فریدون مشیری #نوروز #نوروز۹۸ #شعر #شعرعاشقانه #عید #عیدنوروز #فارسی #ایران #اذربيجان #اذربایجان #تاجیکستان #تاجیکی #افغانستان #سمرقند # #بخارا #ازبکستان #calligraphy #art #artist #خط #خطاطی #خوشنویسی #خوشنویس #

100
8 hours ago

‌ ‌تذکرة الاولیاء | ذکر داود طائی ‌ ‌نقل است که هارون الرشید از ابویوسف درخواست که مرا در پیشِ داود بَر تا زیارت کنم.‌ ‌ ابویوسف به درِ خانه داود آمد. بار نیافت. از مادر او درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد. قبول نمی‌کرد و گفت: مرا با اهل دنیا و ظالمان چه کار؟ مادر گفت: به حق شیرِ من که راه دهی. داود گفت: الهی تو فرموده‌ای که حقِ مادر نگاه دار که رضایِ من در رضای او ست، و اگر نه مرا با ایشان چه کار؟ پس بار داد. درآمدند و بنشستند. داود وعظ آغاز کرد. هارون بسیار بگریست. چون بازگشت مهری زَر بنهاد و گفت حلال است. داود گفت: بردار که مرا بدین حاجت نیست. من خانه‌ای فروخته‌ام از میراثُ حلال و آن را نفقه می‌کنم از حق تعالی.‌ ‌ درخواسته‌ام، چون آن نفقه تمام شود، جانم بستاند تا مرا به کسی حاجت نبوَد. امید دارم که دعا اجابت کرده باشد. پس هر دو بازگشتند. ابویوسف از وکیل خرجِ او پرسید: نفقاتِ داود چند مانده است؟ گفت: دو دِرَم. و هر روز دانگی سیم خرج کردی. حساب کرد تا روز آخر.‌ ‌ ابویوسف پشت به محراب باز داده بود. ‌ ‌ گفت: امروز داود وفات کرده است. نگاه کردند، همچنان بود. گفتند: زِ چه دانستی؟ گفت: از نفقه او حساب کردم که امروز هیچ نمانده است، دانستم که دعای او مستجاب باشد. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ #عطار #عطارنیشابوری#شعر #غرل‌‌ #حکایت #ادبیات#حافظ #سعدی#مولانایجان#مولانا #شعرفارسی#مولوی #شاعر#نویسنده#نستعلیق #خطاطی‌‌ #خوشنویسی‌‌ #عرفان #عارف#هنرمندانایرانی‌‌ #تذکرهالاولیا‌‌ #تذکرةالاولیا #تذکرةالاولیاء

6373
8 hours ago

🍀سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آئین آمد مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد . . . 🕊تفالی به حافظ🍀 #خوشنویسی #خوشنویسیباخودکار #خوشنویسیایرانی #خوشنویسیخطاطی #خوشنویسینستعلیق #خوشنویسیخودکار #خوشنویسیخودکاری #خوشنویسیشکسته #خوشنویسیباخودکاربیک #شکستهتحریری #شکستهتحریر at Isfahan Province

404
9 hours ago

#بهارناخنمیزند🌸🍃 به پشت پنجره، "بر لبخند احساس " 🌸🍃 "شکوفه های عطر خدا " آبستن بهار است، 🌸🍃 بیا که تحویل دهیم، سردی زمستان را ..!🌸🍃 #بهزادشهریاری🌹 @behzadshahriariofficial #دختر #دخترانه #دخترانه #دل #محبوب #معشوق #مولانا #نیمایوشیج #فریدونمشیری #بهزادشهریاری #سهرابسپهری #بهزادشهریاری🌹 #بهزادشهریاری #خوشنویسی #حافظ #سعدی #سایه #شاعرانه #عکسنوشته #دلنوشته

422
9 hours ago

کاش درک می کردی حال مرا باتیر نگاهت میزدی بال مرا کاش بهاری میکردی امسال مرا با حافظ دلت میزدی فال مرا #بهزادشهریاری🌹 #دختر #دخترانه #دخترانه #دل #محبوب #معشوق #مولانا #نیمایوشیج #فریدونمشیری #بهزادشهریاری #سهرابسپهری #بهزادشهریاری🌹 #بهزادشهریاری #خوشنویسی #حافظ #سعدی #سایه #شاعرانه #عکسنوشته #دلنوشته

320
9 hours ago

متاسفانه هر دم ازین باغ بری میرسد مدیریت ناکارآمد و مشغول عیش و نوش و حل مساءل خانوادگی نتیجه اش همین می شود با آرزوی بهبودی مصدومان این حادثه و صبر برای هم میهنانی که عزیز خودشون رو از دست دادن... #خوشنویسی #غم #ایران #باران #سرپلذهاب #شیراز #سیل at Qom, Iran

4608
9 hours ago

. استاد اسد فقیهی نامی آشنا در عرصهٔ هنر نگارگری و تذهیب کشور است و در دورهٔ چهارروزهٔ کارگاه #نقشعرش تجربه و هنر خود را با هنرجویان محترم درمیان می‌گذارد. تبدیل اثر هنری به محصول، گامی بلند برای ماندگاری هنر و نهادینه‌کردن محصول در سطح جامعه است. #رونقتولید و کارآفرینی از برنامه‌های مهم ماهد در سال نودوهشت است. این دوره، فرصتی بی‌بدیل برای مردمی‌کردن هنر فاخر ایرانی‌اسلامی است برای شرکت در کارگاه چهارروزه #نقشعرش با شماره زیر تماس بگیرید: ۰۹۳۰۰۱۱۱۰۴۴ #محبتروزگاریتازهخواهدیافت #کارگاهطراحی #کارگاههنری #خوشنویسی #خوشنویسی #کارگاهخوشنویسی #طراحی #ورکشاپ #ورکشاپ #محرم #هیئت

672
11 hours ago

نیست معشوقی همین زلف چلیپا داشتن دردسر بسیار دارد پاس دلها داشتن حسن عالمسوز یوسف چون برانداز نقاب نیست ممکن پاس عصمت از زلیخا داشتن چون تو از ما شیشه جانان می کنی پهلو تهی چیست حاصل از دل سنگ چو خارا داشتن؟ تا توان گردآوری کرد آبروی خویش را بهر گوهر دست نتوان پیش دریا داشتن جنگ دارد صحبت سوداییان با خلق تنگ جبهه واکرده ای باید چو صحرا داشتن از لب بیهوده گویان امن نتوان زیستن سوزنی با خویش باید همچو عیسی داشتن تا تو نتوانی به همت داد سامان کار خلق از مروت نیست دست از کار دنیا داشتن گر چه دارد جنگ صائب خانه داری با جنون می توانم خانه زنجیر بر پا داشتن #صائبتبریزی #خوشنویسی #نستعلیق #سطر #خط #غزل #خطخودکاری #قلم #آموزشی #آموزش #تدریس #کاغذآهارمهره #انجمنخوشنویسانایران #انجمنخوشنویسانایرانواحدانقلاب #انجمناسلامشهر #علیطوفانی#calligraphy #education #teaching #alitoufani

7155