Comments

 • cevinay24 days ago

  jaketnya beli merk apa ka opiiitaaaaa, cucmey, jgn jawab beli disana ya 😂

 • dheilla1924 days ago

  coming soon Echanted 2😭

 • hendricoandrian24 days ago

  HEH JOP LO D CP KETEMUAN PLEASE GW LAGI DI TAMAN ANGGREK NIH💯😹

 • ccindyclara23 days ago

  kok pas liat2 mirip sama jackie chan apa perasaan ku aja

 • helloditae24 days ago

  Aduhhh... gemeeccchh ❤️❤️❤️❤️

 • jessiagathak22 days ago

  Apasi artinya 24/7 pls kasi tau w😭😭

 • boneto.r___24 days ago

  Aku lebih merduu 😂😂😂😂

 • bismohs24 days ago

  Hahahahahahahaaa scared 😂😂😂😂 tapi cintak 😂😂😂😂

 • debbiyuu24 days ago

  😂😂😂😂😂

 • katrinahusna_24 days ago

  KÀÀÀÀÀÀ SÈMÌNGGÚÚÚÚÚ ÝÀNGGGGG LÀLÚ ÀKÚ ÇÓBÀ ÇÈK ÌGGGGGGGGGGG NÝÀ # @Suplemenprotein_store TÈRNÝÀTÀÀÀÀÀÀÀ BÈNÈRRRRRR ÀDÀ ρ€NGG€MUK ÀLÀMÌÌÌÌÌ KÀ , TÈRÚS ÀKÚ ÓRDÈR & HÀSÌLNÝÀ MÈNGÈJÚTKÀNNNNNNN BÀNGÈTTTTTTTTTT 😱😍

 • sitiajah97424 days ago

  Mãàñtáááp bäNGGééèt kåãk §ètéłãâh kâkâàà sàrâñîñññ åkûüü Pâkêë pèNGGGémûk dârìîí @superprotein_oriideal bärûû bèRàtt Bâdâññ àkùúú NÃÎÎKK 5KGGGG dãläämm 2míngggûû... Màkäãssîîhh yàááhh kààk 😍😍😍