Comments

  • pollysantua2 months ago

    Stay out kac ang mga katulong nila. On call lang ata. Kac kung stayinn sigurado napakalinis nyan. Ang dahon kac kahit kawawalis lang marami na naman